Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / FIZ 641E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fizikte Monte Carlo Benzetimleri
İngilizce Monte Carlo Simulati.in Phys.
Dersin Kodu
FIZ 641E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Kerem Cankoçak
Dersin Amaçları Monte Carlo (MC) benzetiminin temelleri, rastgele sayı üreteçleri, Ölçümlerde belirsizlikleri, ölçüm hatalarını saptamak, ortalama ve standart sapma hesaplarını yapmak, Olasılık teorisini, Bayes teoremini, mod, varyans, kovariyans; hata aralığı kavramlarını öğrenmek, binom, Poisson, Gauss, X2 dağılımları gibi yaygın olasılık dağılımlarını incelemek, Hata analizi yapabilmek, sistematik ve istatistiksel belirsizlikleri, hata yayılımını hesaplamak, En küçük kareler metodunu, minimizasyon tekniklerini, parametre tahminleri yöntemlerini, olasılık testlerini, hipotez testlerini, Monte Carlo yöntemiyle Markov fit, MC benzetimi, MC ve istatistiksel fizik, atom sistemlerinin benzetimi.
Dersin Tanımı 1. Bilgisayarlı benzetim yoluyla, deneyin mümkün olduğu ve olmadığı durumlar için fiziksel büyüklükleri hesaplamak,
2. Bunun için Monte Carlo benzetimini, yöntemlerini ve kullanım aşamasındaki inceliklerini göstermek, 3. Monte Carlo benzetimi yazılımı üretmek ve kullanmak.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı H. Gould, J. Tobochnik, and W. Christian, An Introduction to Computer Simulation Methods: Applications to Physical Systems, Addison-Wesley, 2006.
Online version of Numerical Recipes (http://numerical.recipes)
Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences, Philip
Bevington, D. Keith Robinson, Mc Graw Hill, 2003
Statistical Data Analysis, Cowan, Glen, Oxford, 1998
Giulio D'Agostini,"Bayesian Reasoning in Data Analysis", World
Scientific, 2003
Christian Walck, "Hand-Book on Statistical Distributions For
Experimentalists", SUF-PFY/96-01,2007
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024