Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 206 - Bilgisayar Dest. Harita Tas.
 

GEO 206 - Bilgisayar Dest. Harita Tas.

Dersin Amaçları

Öğrencilerin Ulusal Mesleki (BÖHHBÜY) göre Geomatik disiplinine
ilişkin yazılımları kullanarak mevcut arazi ölçmeleri verilerinden sayısal
haritalar üretmesi ve haritalar üzerinde kartometrik uygulamalar (Elle
ortogonal, kutupsal koordinatları verilen noktaların kağıt üzerine
aplikasyonu, aplikasyonunu yapılan noktalardan oluşan geometriden
manuel koordinat okunması, ölçek hesabı, alan hesabı, boykesit-enkesit
çizimi, eğim hesabı vb.) yaparak güçlü somut mesleki beceriler edinmeleri amaçlanmıştır

Dersin Tanımı

Bilgisayar ortamında coğrafi bilgi sistemi altyapısını oluşturmak üzere
Ulusal Mesleki Standartlara (BÖHHBÜY) göre büyük ölçekli harita ve
harita bilgileri tasarım ve çizimi konusunda Geomatik disiplinine ilişkin
yazılımları kullanarak mesleki uygulamaların (Ortogonal, kutupsal
koordinatları verilen noktaların işaretlenmesi, eşyükselti eğrili planların
hazırlanması, Boykesit- Enkesit çizimleri, taranmış görüntü üzerinden
sayısallaştırma, dijital ortamda verilen kampüs haritasından Tematik
Harita Üretimi, vb.) ele alınıp işlendiği bir derstir.

Koordinatörleri
Mehmet Ufuk Özerman
Nesibe Necla Uluğtekin
İrem Yakar
Hatice Atalay
Serdar Bilgi
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022