Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 206 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilgisayar Dest. Harita Tas.
İngilizce Computer Aided Map Design
Dersin Kodu
GEO 206 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - 3
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ufuk Özerman
Nesibe Necla Uluğtekin
İrem Yakar
Hatice Atalay
Serdar Bilgi
Dersin Amaçları Öğrencilerin Ulusal Mesleki (BÖHHBÜY) göre Geomatik disiplinine
ilişkin yazılımları kullanarak mevcut arazi ölçmeleri verilerinden sayısal
haritalar üretmesi ve haritalar üzerinde kartometrik uygulamalar (Elle
ortogonal, kutupsal koordinatları verilen noktaların kağıt üzerine
aplikasyonu, aplikasyonunu yapılan noktalardan oluşan geometriden
manuel koordinat okunması, ölçek hesabı, alan hesabı, boykesit-enkesit
çizimi, eğim hesabı vb.) yaparak güçlü somut mesleki beceriler edinmeleri amaçlanmıştır
Dersin Tanımı Bilgisayar ortamında coğrafi bilgi sistemi altyapısını oluşturmak üzere
Ulusal Mesleki Standartlara (BÖHHBÜY) göre büyük ölçekli harita ve
harita bilgileri tasarım ve çizimi konusunda Geomatik disiplinine ilişkin
yazılımları kullanarak mesleki uygulamaların (Ortogonal, kutupsal
koordinatları verilen noktaların işaretlenmesi, eşyükselti eğrili planların
hazırlanması, Boykesit- Enkesit çizimleri, taranmış görüntü üzerinden
sayısallaştırma, dijital ortamda verilen kampüs haritasından Tematik
Harita Üretimi, vb.) ele alınıp işlendiği bir derstir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1 Klasik ve sayısal yöntemler arasında ilişki kurar.
2 Disipline ilişkin farklı yazılımları seçer ve sayısal haritalar üretir.
3 Mesleki standartlarda bir harita üretiminde ulusal mesleki standartları (BÖHHBÜY)
kullanarak obje gösterimlerini seçer.
4 Mesleki yazılımları kullanarak haritalar üzerinden kartometrik uygulamalar yapar,
sonuçları yorumlar.
5 Mesleki yazılımları kullanarak haritalar üzerinden boykesit- enkesit çizimleri ile kübaj
hesapları yapar.
6 Analog dokümanları kaynak olarak kullanarak verilerin uygun sayısallaştırma
yöntemini seçer.
Önkoşullar ---
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ders Notları (Kartografyaya Giriş), BDGT dersi föyleri (2014)
Büyük Ölçekli Haritave Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği-2008
Lecture Notes (Introduction to Cartography), Computer Adided Graphic
Design Booklets (2014)
Large Scale Map and Map Information Production Regulation (BÖHHBÜY) -
2008
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022