Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SBP 607 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Toplum ve Mekan
İngilizce Community and Place
Dersin Kodu
SBP 607 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İmge Akçakaya Waıte Jr
Dersin Amaçları Bu ders kapsamında, bireyin, şehirsel mekan ve toplum ile sosyal ve kişisel bağlarının kurulmasında etkili olan, fiziksel çevre (ev, mahalle, kent, şehir, bölge) ve toplum kavramları ve her iki kavram arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Toplum ve mekan kavramları; Çevre, yer, fiziksel çevre ve sosyal çevre; Mekan, mimari mekan, kentsel mekan; Açık mekanlarda insan çevre ilişkileri; Açık mekanlarda insan çevre ilişkileri örnekleri; Şehirsel doku ve toplum etkileşimi; Şehirsel doku ve toplum etkileşimi örnekleri; Çevresel tasarımda yerin ve kültürün anlamı; Kültür temelli toplumlar; Kültür temelli toplum örnekleri: Din, örf, adet, gelenekler; Kültür temelli toplum örnekleri: Sosyo-ekonomik etkenler; İleriye dönük yaklaşım ve senaryolar, geleceğin şehirleri; İleriye dönük yaklaşım ve senaryolar, örnekler; Genel değerlendirme
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar :
1. Mekan ve yer ‘le ilgili teorik anlamayı geliştirir.
2. Fiziksel çevre ve beşeri çevrenin kendi içlerindeki ve birbirleriyle olan karşılıklı ilişkilerini öğrenir.
3. Mekan, yer ve kimlik üzerine yapılacak araştırmalarda kullanılacak değişik teorik, kavramsal ve uygulamalı yaklaşımları öğrenir.
4. Mekansal çevrelerin kritik analizlerini gerçekleştirmek için becerilerini geliştirir.
5. Yerel ölçekten küresel ölçeğe çalışılan çeşitli konularda mekansal bilgi ve metodların kullanımını öğrenirler.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Yok
Diğer Referanslar 1. Altman, I., Chemers, M. M., Culture and Environment, Cambridge University Press, 1980.
2. Altman, I., Rapoport, A., and Wohlwill, J.F., (Eds.), Environment and Culture: Human Behaviour and Environment, V4, Plenum, New York.
3. Altman, I., Werner, C. M., Home Environments: Human Behavior and Environment, Vol. 8, New York: Plenum, 1985.
4. Arnot, M. L. , Usborn, C., 1999, Gender and Crime in Modern Europe, UCL Press, London.
5. Bachelard, G., 1996, Mekanın poetikası, Çeviren Aykut Derman
6. Crowe, T. D., 2000, Crime Prevention Through Environmental Design, Butterworth- Heinemann, Oxford.
7. Çakın, Ş., 1988, İnsan, Mimari Tasarım, İnsan ve Çevre İlişkileri, Özal Matbaası, İstanbul.
8. Eduardo, E. L., 1993, Community Design and the Culture of Cities, Cambridge University Press.
9. Gehl, J., 1987, Life Between Buildings Using Public Space, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
10. Golany, G. S., 1995, Ethics and Urban Design: Culture, Form and Environment, John Wiley and Sons, New York.
11. Goosens, J., Guinee, A., Oosterhoff, W., 1995, Public Space-Design Layout and Management of Public Open Space in Rotterdam.
12. Greed, C., Roberts, M., 1998, Introducing Urban Design: Interventions and Responses, Longman.
13. Greed, C. H., 1994, Women and Planning: Creating Gender Realities, Routledge, London and New York.
14. Greed, C., Roberts, M., 1998, Introducing Urban Design: Interventions and Responses, Longman.
15. Günay, B., 1999, Urban Design is A Public Policy, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara.
16. Karabağ, S., 2002, Mekanın Siyasallaşması, Nobel Yayınları.
17. Kılıçbay, M. A., 2000, Şehirler ve Kentler, İmge Kitabevi Yayınları.
18. Langdon, P., 1994, A Better Place to Live: Reshaping the American Suburb, The University of Massachusetts Press.
19. Moudon, A. V., 1987, Public Streets for Public Use, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
20. Mougtin, C., 1992, Urban Design, Street and Square, University of Nottingham, Woodtherworth Architectural Press, Oxford.
21. Parfect, M., Power, G., 1997, Planning for Urban Quality: Urban Design in Towns and Cities, London.
22. Proceedings of the Biennial Conference of the International Association for the Study of People and Their Physical Surrounding 1990, Culture space history, Şevki Vanlı Foundation for Architecture Joint Publication, Ankara
23. Randolph, T. H. Jr., 1984, Planning Neighbourhood Space with People, USA.
24. Rapoport, A., 1985, Culture and Built Form: Architecture in Cultural Change, Kansas.
25. Rapoport, A., 1977, Human Aspects of Urban Form, Pergamon, Oxford.
26. Rapoport., A., 1990, History and Precedent in Environmental Design.
27. Rasmussen, S. E., 1964, çev. Birsen Doruk: Yaşanan Mimari.
28. Reiss, A. J. Jr., Tonry, M., 1986, Communities And Crime, The University Of Chicago Press , Chicago And London.
29. Sennett, R., 1996, Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları.
30. Sennett, R., 1999, Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam, Ayrıntı Yayınları.
31. Sennett, R., 2002, Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, Ayrıntı Yayınları.
32. Simonds, J. O., 1994, Garden Cities 21: Creating a Livable Urban Environment, Mc Graw Hill, New York.
33. Timuremre, N., 2004, Kültürün Mimarlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Japon Kültürü ve Ando Örneği.
34. Trancik, R., 1986, Finding Lost Space: Theories of Urban Design, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
35. Tuan, Y., 1977, Space and Place: The Perspective of Experience, University of Minesota, Minneapolis.
36. Turgut, H., 1996, Gecekondu Yerleşimlerinde Kültür ve Mekan Etkileşiminin Saptanması: Örnek: Pınar Yerleşmesi.
37. Turgut, H., Kellett, P. (Ed), 2001, Cultural and Spatial Diversity in The Urban Environment.
38. Turgut, H., 1990, Kültür-Davranış-Mekan Etkileşiminin Saptanmasında Kullanılabilecek bir Yöntem.
39. Whyte, W. H., 1980, The Social Life of Small Urban Spaces, USA.
40. Wilson, R. H., 2002, 20. Yüzyıl Kenti, İmge Kitabevi Yayınları.
41. Zube, I., Moore, G., 1987-1989-1997, Advances in Environment, Behaviour and Design, Vol: 1, 2, 4, Plenum Press: New York.
42. Taylor, G., Spencer, S., 2004, Social Identities: Multidisciplinary Approaches, New York: Routledge.
43. Ehala, M., 2018, Signs of Identity: The Anatomy of Belonging, New York: Routledge.
44. Soja, E. W., 2011, Seeking Spatial Justice, Minneapolis: University of Minnesota Press.
45. Vera, E. M., Kenny, M. E., 2013, Social Justice and Culturally Relevant Prevention, London: SAGE Publications.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020