Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SBP 607 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 // Derse kayıt & giriş
Öğrenci listelerinin belirlenmesi, dersin kapsamı, kavramsal açıklamalar
2 // Ders 1: Çevre, çevreyi oluşturan bileşenler, mekânı oluşturan öğeler
— çevre, yer; fiziksel çevre, toplumsal çevre;
— mekân; mimari ve kentsel mekân; türleri ve işlevleri

// Ders 2: Açık mekânlarda insan-çevre etkileşimi, mekânsal davranış, görsel algılama, mekânsal kavrama
— mekânsal algılama kavramı ve süreci;
— mekânsal kavrama ve mekânsal davranış;
— kent kimliği ile mekânsal algılamanın ilişkisi ve etkileşimi
3 // Ders 3: Şehirsel tasarım morfolojisi, doğa-insan etkileşimi, toplum-şehir formu ilişkileri, tarih içindeki gelişimi
— savunma, ulaşım, topoğrafya ve iklimsel performans faktörleri;
— bu faktörlerin yerleşimlere olan etkileri

// Ders 4: Temel toplum türleri, toplumsal kimlik, aidiyet ve kültür
— toplumların gelişim ve değişim süreçleri, mekânı biçimlendirmeleri;
— toplumsal kimlik ve gelişimi, aidiyetin kimlik oluşumundaki yeri;
— kültür tanımları, kültürel süreklilik ve değişimin mekâna yansıması
4 // Seminer konu önerilerinin kapsam ve içeriğinin değerlendirilmesi
5 // Ders 5: Toplum bileşenleri, kırılgan gruplar, temsiliyet ve paydaşlar
— toplumsal yapının temel unsurları;
— toplumsal sınıflar, kırılgan gruplar, bu grupların temsiliyeti;
— hizmet sağlamada paydaşların gereksinimleri ve katılımı

// Seminer konu önerilerinin kapsam ve içeriğinin değerlendirilmesi
6 // Ders 6: İleriye dönük yaklaşım ve senaryolar, geleceğin şehirleri
— 19. ve 20. Yüzyılda üretilmiş olan ütopyalar ve şehirsel elemanlar;
— gelecekteki yerleşmeler, geleceğe dair senaryo ve projeler

// Seminer konu önerilerinin kapsam ve içeriğinin değerlendirilmesi
7 // Seminer ve ödev konularının değerlendirilmesi
8 ARA TATİL
9 // Öğrenci seminerleri- 1
10 // Öğrenci seminerleri- 2
11 // Öğrenci seminerleri- 3
12 // Ödev sunumları- 1
13 // Ödev sunumları- 2
14 // Ödev sunumları- 3
15 // Genel değerlendirme
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020