Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DEP 507 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
İngilizce Repair and Strengthening of Structures
Dersin Kodu
DEP 507 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Güler
Fatih Sütcü
Dersin Amaçları 1. Mevcut yapıların değerlendirilmesi,
2. Yapıların onarım ve iyileştirme ilkeleri ve yöntemlerinin açıklanması,
3. Yapıların güçlendirme yöntemlerinin ve ilkelerinin örneklerle açıklanması
Dersin Tanımı Onarım ve güçlendirme. Hasar değerlendirilmesi ve sınıflandırma. Deprem hasar türleri. Deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. Onarım ve güçlendirme malzemeleri. Püskürtme beton, epoksi reçinesi, çelik şeritler ve lif takviyeli polimerlerin kullanımı. Korozyon hasarı ve onarımı. Güçlendirme tasarımı, kolon mantolaması, ilave perde yerlerinin belirlenmesi, perde ve temellerin güçlendirilmesi. Yığma yapılarda hasar belirlenmesi, değerlendirmesi, onarımı ve güçlendirmesi. Yenilikçi yapısal güçlendirme yöntemleri.
Dersin Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki özellikleri edineceklerdir:
1. Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
2. Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
3. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
4. Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
6. Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. ASCE 41-22 Seismic Design and Retrofit of Existing Buildings. American Society of Civil Engineering, 2022.
2. Celep Z., “Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı”, Beta Dağıtım, 2019.
3. Shoring Templates and Operating Procedures fort he Support of Buildings Damaged by Earthquakes. Ministry of Interior-Italian Fire Service. 2010
4. Penelis G.G.,and Kappos A.J., “Earthquake-resistant concrete structures”, Taylor&Francis, 2019 . ISBN 9780367864491
5. N. Bayülke, “Depremde Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi”, İnşaat Mühendisleri Odası, 1999.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024