Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DEP 507 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Yapısal onarım ve güçlendirmenin açıklanması.
2 Genel hasarlar, tanımlar, Deprem hasar türleri; duvar, döşeme, kiriş, kolon, kiriş-kolon birleşim bölgesi, perde ve temel hasarları
3 Hasar belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sınıflandırma, Proje (dönem ödevi) donelerinin verilmesi, açıklama yapılması
4 Deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler, Onarım malzemeleri, Genel onarım prensipleri.
5 Onarım işinin planlanması, yüzey hazırlığı, tamir harçlarının kullanımı, Püskürtme beton, epoksi reçinesi, çatlak onarımı, korozyon hasarı ve onarımı. Proje ile ilgili kısa değerlendirme raporu hazırlanması ve kısa sunumlar.
6 Proje ile ilgili açıklama, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 yapısal değerlendirme bölümleri hakkında bilgiler (Bölüm 5-15)
7 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 yapısal güçlendirme bölümleri hakkında bilgiler.
8 Betonarme Eleman ve Taşıyıcı sistem güçlendirmesine ilişkin detaylar.
9 Taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin uygulama örnekleri, fotoğraflar.
10 Çelik şeritlerle ve lif takviyeli polimer levhalarla onarım ve güçlendirme (Bir Yapı Kimyasalları Firmasının Sunumu)
11 Yığma yapılarda onarım ve güçlendirme; Uygulamadan örnekler,
12 Yenilikçi yapısal güçlendirme yöntemleri
13 Deprem yalıtımı ve yapısal sönümleyicilerle güçlendirme tasarımı, konvansiyonel yöntemlerle kıyaslaması ve alternatiflerin değerlendirilmesi
14 Deprem yalıtımı ve yapısal sönümleyicilerle güçlendirme uygulaması örnekleri ve detaylandırma
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023