Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DUM 611E - Denizel Operasyonlarda Çevre Yönetimi
 

DUM 611E - Denizel Operasyonlarda Çevre Yönetimi

Dersin Amaçları

1. Öğrenciye gemi ve liman kaynaklı deniz kirliliğinin tüm unsurları hakkında güncel bilgi vermek.
2. Öğrenciye, çevre konularında iyileştirme sağlamak amaçlı olarak, liman tesisleri ve gemi yönetiminde ne tür işletimsel yollar izlemesi gerektiğini öğretmek ve bunun için genel çerçeveyi oluşturmak.
3. Öğrencinin çevre problemlerinde matematik bilgisini kullanmasını sağlamak.
4. Öğrenciye çevre yönetimi ve etki değerlendirmesinin unsurlarını öğretmek ve bunların bilimsel bilgiler ile nasıl bir araya geldiklerini anlamasını sağlamak.
5. Öğrencinin bilimsel bilgi analiz, sentez ve paylaşım yeteneğini arttırmak.

Dersin Tanımı

Çevresel kavramlar ve problemler. Gemi ve liman kaynaklı kirlilik. Yasal çerçeve. Çevre kirliliğinin matematiği: öteleme, yayılma, kalma zamanı. Atmosferde kirlenme. Sintine suyu yönetimi. Petrol kirlenmesi ve matematiği. Zehirli boyalar. Yaşam alanlarının imhası. Atık su ve katı atık kirliliği. Gemi sökümü. Ses kirliliği. Dip tarama operasyonları. Çevre yönetim sistemleri. Çevre etki değerlendirme. Çevresel kalite. Yönetim optimizasyonu. GIS sistemleri, kıyı devleti, bayrak devleti, liman devleti ölçme ve izleme. açık deniz tesislerinden kaynaklanan deniz kirliliği, açık deniz tesislerinin geri dönüşümü, UNCLOS-1982, MARPOL .

Koordinatörleri
Ata Bilgili
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023