Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DUM 611E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Denizel Operasyonlarda Çevre Yönetimi
İngilizce Env.Manag.in Marine Operations
Dersin Kodu
DUM 611E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ata Bilgili
Dersin Amaçları 1. Öğrenciye gemi ve liman kaynaklı deniz kirliliğinin tüm unsurları hakkında güncel bilgi vermek.
2. Öğrenciye, çevre konularında iyileştirme sağlamak amaçlı olarak, liman tesisleri ve gemi yönetiminde ne tür işletimsel yollar izlemesi gerektiğini öğretmek ve bunun için genel çerçeveyi oluşturmak.
3. Öğrencinin çevre problemlerinde matematik bilgisini kullanmasını sağlamak.
4. Öğrenciye çevre yönetimi ve etki değerlendirmesinin unsurlarını öğretmek ve bunların bilimsel bilgiler ile nasıl bir araya geldiklerini anlamasını sağlamak.
5. Öğrencinin bilimsel bilgi analiz, sentez ve paylaşım yeteneğini arttırmak.
Dersin Tanımı Çevresel kavramlar ve problemler. Gemi ve liman kaynaklı kirlilik. Yasal çerçeve. Çevre kirliliğinin matematiği: öteleme, yayılma, kalma zamanı. Atmosferde kirlenme. Sintine suyu yönetimi. Petrol kirlenmesi ve matematiği. Zehirli boyalar. Yaşam alanlarının imhası. Atık su ve katı atık kirliliği. Gemi sökümü. Ses kirliliği. Dip tarama operasyonları. Çevre yönetim sistemleri. Çevre etki değerlendirme. Çevresel kalite. Yönetim optimizasyonu. GIS sistemleri, kıyı devleti, bayrak devleti, liman devleti ölçme ve izleme. açık deniz tesislerinden kaynaklanan deniz kirliliği, açık deniz tesislerinin geri dönüşümü, UNCLOS-1982, MARPOL .
Dersin Çıktıları 1. Gemi ve diğer deniz yapılarından kaynaklanan çevre kirliliği hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar.
2. Gemi kaynaklı çevre kirliliğinin bağlı olduğu ulusal ve uluslararası mevzuatı öğrenirler ve kararlarını bu mevzuata göre şekillendirirler.
3. Temel çevre kirliliğini matematiksel olarak ifade edebilirler.
4. Çevresel problemlere bilimsel bir yaklaşım göstererek kararlarını sadece nitel olarak değil nicel olarak da verebilirler.
5. Çevre yönetimine disiplinlerarası bir yaklaşım gösterip etki değerlendirmesi yapabilirler.
6. Herhangi bir liman, gemi tipi için bir çevresel yönetim planı hazırlayabilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020