Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DEP 518E - Binaların Yapısal Deprem Davranış Kontrolü
 

DEP 518E - Binaların Yapısal Deprem Davranış Kontrolü

Dersin Amaçları

1) Öğrenciye depreme dayanıklı yapı tasarımında yeni yaklaşımlar ile ilgili gelişmelerin ve tasarım ilkelerinin aktarılması.
2) Öğrenciye aktarılan yeni yaklaşım ve tasarım ilkeleri ile uygulamaya yönelik beceri kazandırılması

Dersin Tanımı

Binaların dinamik davranış karakterlerinin tanıtılması. Davranış spektrumlarının oluşturulması ve okunması. Deprem enerjisi kavramı. Pasif yapısal kontrol yöntemleri. Enerji sönümleyicilerin ve enerji transfer eden cihazların çeşitleri ve çalışma mekanizmaları. Yapısal sönümleme; metalik, sürtünme esaslı, viskoz ve visko-elastik sönümleyiciler. Sismik izolasyon ve sönümleyicilerin ilişkisi. Enerji sönümleyicilerin yapıların deprem davranışına olan etkileri. Enerji sönümleyici tasarımı ve binadaki dağılımının belirlenmesi. Mevcut binaların güçlendirilmesinde sönümleyicilerin kullanılması.

Koordinatörleri
Fatih Sütcü
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022