Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DEP 518E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Binaların Yapısal Deprem Davranış Kontrolü
İngilizce Seismic Structural Response Control of Buildings
Dersin Kodu
DEP 518E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatih Sütcü
Dersin Amaçları 1) Öğrenciye depreme dayanıklı yapı tasarımında yeni yaklaşımlar ile ilgili gelişmelerin ve tasarım ilkelerinin aktarılması.
2) Öğrenciye aktarılan yeni yaklaşım ve tasarım ilkeleri ile uygulamaya yönelik beceri kazandırılması
Dersin Tanımı Binaların dinamik davranış karakterlerinin tanıtılması. Davranış spektrumlarının oluşturulması ve okunması. Deprem enerjisi kavramı. Pasif yapısal kontrol yöntemleri. Enerji sönümleyicilerin ve enerji transfer eden cihazların çeşitleri ve çalışma mekanizmaları. Yapısal sönümleme; metalik, sürtünme esaslı, viskoz ve visko-elastik sönümleyiciler. Sismik izolasyon ve sönümleyicilerin ilişkisi. Enerji sönümleyicilerin yapıların deprem davranışına olan etkileri. Enerji sönümleyici tasarımı ve binadaki dağılımının belirlenmesi. Mevcut binaların güçlendirilmesinde sönümleyicilerin kullanılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan yüksek lisans ve doktora öğrencileri aşağıdaki konularda, bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
1) Binaların dinamik davranış karakterleri.
2) Davranış spektrumlarının oluşturulması ve okunması .
3) Pasif yapısal kontrol yöntemleri ve uygulama şekilleri
4) Enerji sönümleyicilerin çeşitleri ve çalışma mekanizmaları
5) Yapısal sönümleme kavramı; metalik, sürtünme esaslı, viskoz ve visko-elastik sönümleyiciler
6) Sismik izolasyon ve sönümleyicilerin ilişkisi .
7) Enerji sönümleyicilerin yapıların deprem davranışına olan etkileri .
8) Enerji sönümleyici tasarımı ve binadaki dağılımının belirlenmesi .
9) Mevcut binaların güçlendirilmesinde sönümleyicilerin kullanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1) Takewaki Izuru, (2009) “Building Control with Passive Dampers: Optimal Performance-Based Design For Earthquakes”, John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. ISBN: 978-0-470-82491-7

2) Chopra, A. K. (2011) “Dynamics of Structures”, 4th edition, Prentice Hall, ISBN: 978-0132858038

3) Shibata A. (2010) “Dynamic Analysis of Earthquake Resistant Structures”, Tohoku University Press. ISBN:978-4-86163-114-6

4) Celep, Z. ve Kumbasar, N.. (2004) “Deprem Mühendisliğne. Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı”, Beta Dağıtım ISBN: 9789759540524
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020