Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 504E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel Ölçmeler
İngilizce Industrial Measurements
Dersin Kodu
GEO 504E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Rahmi Nurhan Çelik
Dersin Amaçları Bu derste endüstriyel ölçmelerde jeodezik ölçmelerin prensibi ve önemi vurgulanmaktadır. Endüstriyel ölçme alet ve donanımları hakkında detaylı bilgi verilemektedir. Açı ve uzunluk ölçmeleri ile endüstriyel ölçmelerde hata kaynakları anlatılmaktadır. Endüstriyel ölçme metodolojisi, koordinat sistemleri, koordinat dönüşümleri, koordinat tipleri, dik, silindirik, küresel, vb. hakkında bilgi verilmektedir. Veri kalitesi, ürün kalite kontrolünde jeodezik ölçme tekniklerinin yeri ve önemi anlatılmaktadır. Eğimölçerle geniş yüzeylerin düzgünlük kalite-kontrolü konusu işlenmektedir. Son olarak endüstride jeodezik yöntemlerle endüstriyel ölçmeler, uygulamaları ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmektedir.
Dersin Tanımı i) Bu derste öğrenci, jeodezik ölçmelerin ve aletlerinin endüstride kullanımı öğrenecek, bununla beraber endüstride ürün geliştirme, ürün kalite-kontrolü ve benzeri çalışmalarda gerek duyulan ve ortaya çıkan ölçme problemlerine jeodezik ölçme alet, donanım ve yöntemlerini kullanarak çözüm üretme bilgi ve becerisini kazanacaktır.
ii) Ayrıca teknik rapor hazırlama, yazılı, sözlü ve poster sunum yapma ve ekip çalışması konularında akademik yeteneklerini geliştirecektir.
Dersin Çıktıları i) Endüstri, endüstride ölçme ve kontrol kavramlarını ve problemleri anlama
ii) Endüstride ölçme ve kontrol problemlerin çözümüne yönelik ölçme tasarlama ve çözüm üretme becerisi kazanmak
iii) Jeodezik yöntem ve tekniklerin kullanıldığı endüstri alanlarında (gemi, otomobil, uçak vb.) bilgi sahibi olma, endüstrinin diğer disiplinleriyle ortak çalışmalar yürütebilme becerisi kazanmak
iv) Teknik rapor, yazılı, sözlü, görsel sunum hazırlama etkin olarak sunma becerisi kazanmak
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Öçlme Lab.
Diğer -
Ders Kitabı Barry F. Kavanagh, S.J. Glenn Bird (2000). Surveying : principles and applications. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall..Barry F. Kavanagh (2001). Surveying : with construction applications. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall
Heribert Kahmen, Wolfgang Faig (1988). Surveying. Berlin : W. de Gruyter.
Kahmen H (1997) Vermessungkunde, de Gruyter Lehrbuch, ISBN 3-11-015399-8
Kahmen H, Wolfgang F. (1989), Surveying, de gruyter
Diğer Referanslar Manuel
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023