Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEM 502 - Gemi Pervanelerinin Hidrodinamiği
 

GEM 502 - Gemi Pervanelerinin Hidrodinamiği

Dersin Amaçları

Gemi pervane analiz ve dizaynı için gerekli olan kaldırıcı yüzey hidrodinamiğinin teorik ve hesaplamalı uygulamalarının verilmesi.

Pervanelerle ilgili teorik ve hesaplamalı yöntemleri dengeli bir sekilde vererek, hem akademik calışmalara hem de sektördeki pratik çalışmalara katkıda bulunabilmektir.

Dersin Tanımı

Pervane hidrodinamiğine giriş, sevk sistemlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, temel dizayn ilkeleri ve yaklaşımları
Akışkanlar mekaniği temel bilgilerinin gözden geçirilmesi (Süreklilik ve momentum denklemleri, rotasyonalite, girdaplılık, sirkülasyon, kaldırıcı yüzeyler, Kutta şartı vs.);
İki boyutlu hidrofoil teorisi (Bölge denklemleri, sınır koşulları, konform dönüşüm tekniği, lineer hidrofoil teorisi);
İki boyutlu hidrofoil teorisi (Ligthill kuralı, kavitasyon kovası, kalınlık-sehim etkileri, sayısal panel yöntemleri);
İki boyutlu lineer ve lineer olmayan kavitasyon modelleri ve çözüm teknikleri;
Üç boyutlu hidrofoil teorisi (Biot-Savart kanunu, kaldırıcı-hat teorisi);
Üç boyutlu hidrofoil teorisi (Kaldırıcı-yüzey teorisi, kaldırma kuvveti ve direncin hesabı);
Üç boyutlu hidrofoil teorisi (Sayısal yöntemler, optimum sirkülasyon dağılımı);
Üç boyutlu kavitasyon türleri, modelleri, sayısal çözüm teknikleri ve optimum kavitasyon yapan hidrofoil ve pervane karakteristikleri;
Pervane teorisi- daimi akımda (Dönen disk teorisi, pervane kaldırıcı-hat teorisi);
Pervane teorisi- daimi akımda (Pervane kaldırıcı-yüzey teorisi, sayısal yöntemler);
Pervane teorisi- daimi olmayan akımda (İki boyutlu daimi olmayan hidrofoil teorisi, İz harmonikleri, efektif iz, pervane-tekne etkileşimi);
Sayısal kavitasyon tünelinde pervane;
Çok bileşenli pervaneler, podlu, nozullu pervaneler.

Koordinatörleri
Şakir Bal
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024