Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEM 502 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gemi Pervanelerinin Hidrodinamiği
İngilizce Hydrodynamics of Ship Propellers
Dersin Kodu
GEM 502 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şakir Bal
Dersin Amaçları Gemi pervane analiz ve dizaynı için gerekli olan kaldırıcı yüzey hidrodinamiğinin teorik ve hesaplamalı uygulamalarının verilmesi.

Pervanelerle ilgili teorik ve hesaplamalı yöntemleri dengeli bir sekilde vererek, hem akademik calışmalara hem de sektördeki pratik çalışmalara katkıda bulunabilmektir.
Dersin Tanımı Pervane hidrodinamiğine giriş, sevk sistemlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, temel dizayn ilkeleri ve yaklaşımları
Akışkanlar mekaniği temel bilgilerinin gözden geçirilmesi (Süreklilik ve momentum denklemleri, rotasyonalite, girdaplılık, sirkülasyon, kaldırıcı yüzeyler, Kutta şartı vs.);
İki boyutlu hidrofoil teorisi (Bölge denklemleri, sınır koşulları, konform dönüşüm tekniği, lineer hidrofoil teorisi);
İki boyutlu hidrofoil teorisi (Ligthill kuralı, kavitasyon kovası, kalınlık-sehim etkileri, sayısal panel yöntemleri);
İki boyutlu lineer ve lineer olmayan kavitasyon modelleri ve çözüm teknikleri;
Üç boyutlu hidrofoil teorisi (Biot-Savart kanunu, kaldırıcı-hat teorisi);
Üç boyutlu hidrofoil teorisi (Kaldırıcı-yüzey teorisi, kaldırma kuvveti ve direncin hesabı);
Üç boyutlu hidrofoil teorisi (Sayısal yöntemler, optimum sirkülasyon dağılımı);
Üç boyutlu kavitasyon türleri, modelleri, sayısal çözüm teknikleri ve optimum kavitasyon yapan hidrofoil ve pervane karakteristikleri;
Pervane teorisi- daimi akımda (Dönen disk teorisi, pervane kaldırıcı-hat teorisi);
Pervane teorisi- daimi akımda (Pervane kaldırıcı-yüzey teorisi, sayısal yöntemler);
Pervane teorisi- daimi olmayan akımda (İki boyutlu daimi olmayan hidrofoil teorisi, İz harmonikleri, efektif iz, pervane-tekne etkileşimi);
Sayısal kavitasyon tünelinde pervane;
Çok bileşenli pervaneler, podlu, nozullu pervaneler.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ders Notları
Diğer Referanslar 1-) Durand, W.F., “Aerodynmaic Theory: A General Review of Progress”, California Institute of Technology, Pasadena, 1943.
2-) Milne-Thompson, L.M., “Theoretical Hydrodynamics”, 3rd edition, London, McMillan&Co., 1955.
3-) Lamb, H., “Hydrodynamics”, 6th edition, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1963.
4-) Newman, J.N., “Marine Hydrodynamics”, Cambridge, Mass., MIT Press, 1977.
5-) Cebeci, T. ve Bradshaw, P., “Momentum Transfer in Boundary Layers”, McGraw-Hill Book Comp.,USA, 1977.
6-) Breslin, J.P. ve Andersen, P., “Hydrodynamics of Ship Propellers”, Cambridge Univ. Press, 1994.
7-) Katz, J. ve Plotkin, A., “Low Speed Aerodynamics from Wing Theory to Panel Methods”, 2nd edition, McGraw-Hill Book Comp, USA, 2001.
8-) Kerwin, J. “Hydrofoils and Propellers”, MIT Ocean Engn., Lecture Notes, 2001.
9-) Faltinsen, O.M., “Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles”, Cambridge University Press, 2005.
10-) Molland, A.F. and Turnock, S.R., “Marine Rudders and Control Surfaces”, Butterworth-Heinemann Inc., 2007.
11-) Anderson, J.D., “Fundamentals of Aerodynamics”, 4th edition, McGrawHill Inc., 2007.
12-) Son yılların gemi pervaneleri hidrodinamiği üzerine muhtelif dergi makaleleri ve konferans bildirileri. (Journal of Ship Research, SNAME Trans., Marine Technology and SNAME News, International Shipbuilding Progress, Ship Technology Research, RINA Trans. and Journals, Computational Mechanics, Int. J Numerical Methods in Fluids, Journal of Fluid Mechanics, Proc. of Symposium on Naval Hydrodynamics, AIAA Journal, Journal of Aircraft, etc.)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022