Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 558E - Besi Maddesi ve Su Çevrimlerinin Döngüsel Ekonomideki Yeri
 

CBM 558E - Besi Maddesi ve Su Çevrimlerinin Döngüsel Ekonomideki Yeri

Dersin Amaçları

Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Su çevriminde sürdürülebilirlik kavramının anlamı ve önemi
2. Atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımının çevresel, sosyoekonomik ve teknolojik boyutları
3. Atıksulardan madde ve besi maddesi geri kazanımı teknolojileri
4. Su ve madde geri kazanımının döngüsel ekonomideki yeri

Dersin Tanımı

Doğal su ve besi maddesi çevrimlerinin anlamı, önemi ve boyutları, Kentsel su çevriminin
sürdürülebilirlik bakış açısı ile incelenmesi, Endüstriyel ve tarımsal alanda suyun korunumu ve
yeniden kullanımı, Atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımının sosyal, ekonomik, yasal,
çevresel ve teknolojik boyutları, Atıksulardan madde geri kazanımı, Konvansiyonel bakış
açısından besi maddesi giderimi ile besi maddesi geri kazanımı arasındaki paradigma değişimi,
Besi maddesi geri kazanımı teknolojileri, Atıksulardan su ve madde geri kazanımının döngüsel
ekonomi içerisindeki yeri

Koordinatörleri
Mustafa Evren Erşahin
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023