Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 558E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Besi Maddesi ve Su Çevrimlerinin Döngüsel Ekonomideki Yeri
İngilizce Nutrient and Water Cycles in Circular Economy
Dersin Kodu
CBM 558E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Evren Erşahin
Dersin Amaçları Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Su çevriminde sürdürülebilirlik kavramının anlamı ve önemi
2. Atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımının çevresel, sosyoekonomik ve teknolojik boyutları
3. Atıksulardan madde ve besi maddesi geri kazanımı teknolojileri
4. Su ve madde geri kazanımının döngüsel ekonomideki yeri
Dersin Tanımı Doğal su ve besi maddesi çevrimlerinin anlamı, önemi ve boyutları, Kentsel su çevriminin
sürdürülebilirlik bakış açısı ile incelenmesi, Endüstriyel ve tarımsal alanda suyun korunumu ve
yeniden kullanımı, Atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımının sosyal, ekonomik, yasal,
çevresel ve teknolojik boyutları, Atıksulardan madde geri kazanımı, Konvansiyonel bakış
açısından besi maddesi giderimi ile besi maddesi geri kazanımı arasındaki paradigma değişimi,
Besi maddesi geri kazanımı teknolojileri, Atıksulardan su ve madde geri kazanımının döngüsel
ekonomi içerisindeki yeri
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022