Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / FIZ 633 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1
Ölçümlerde belirsizlikler, ölçüm hataları, örnek dağılımlar, ortalama ve standart sapma
2
Olasılık teorisine giriş, dağılım fonksiyonlarının tanımı; beklenen değer, ortalama, mod, varyans, kovariyans; hata aralığı; Bayes teoremi
3
Olasılık dağılımları; yaygın dağılımlar: binom, Poisson, Gauss, X2 dağılımları
4
Hata analizi; sistematik ve istatistiksel belirsizlikler, hata yayılımı, özel hata fonksiyonları
5
Ortalama ve hata tahminleri, en küçük kareler metodu, olasılık testleri
6
Veri simülasyon teknikleri; rassal değişkenler ve olasılık yoğunlukları; Monte Carlo yöntemi
7
Parametre tahminine giriş, en küçük kareler yöntemi ile doğrusal ve doğrusal olmayan minimizasyon
8
Herhangi bir fonksiyona en küçük kareler fiti uygulamak
9
Hipotez testleri: Student's "t" testi, X2 testi
10
İstatistiksel testler ve hata yayılımı; istatistiksel ve sistematik belirsizlikler
11
Hata aralığı ve varsayımların rolü
12
İleri düzeyde parametre tahminleri: En büyük benzerlik metodu
13
Bayes metodu ile örnekler
14
Bayes metodu ile Bayesci olmayan metodun karşılaştırmaları ; Monte Carlo testleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023