Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BLG 637E - Bulut ve Bilgisayar Etkileşimli Fiziksel Dizgelerin Güvenliği
 

BLG 637E - Bulut ve Bilgisayar Etkileşimli Fiziksel Dizgelerin Güvenliği

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı;
1. Bulutta güvenlik konusunu incelemek
2. Dağıtılmış dizgelerde veri bütünlüğünü sağlama yollarını öğretmek
3. Bilgisayar etkileşimli fiziksel dizgelerde güvenlik tehditlerinin etkilerini incelemek
4. Öğrencilerin güvenlik açıklarını anlar, saptar ve önlemek için tasarım yapabilir durumu gelmesini sağlamak

Dersin Tanımı

Ders içeriği;
Bulut, dağıtılmış dizgeler ve bilgisayar etkileşimli fiziksel dizgeler, dağıtılmış dizgelerde haberleşme modelleri, bulutta ve dağıtılmış dizgelerde hata hoşgörüsü, Bizans yetersayı kümeleri, dağıtılmış dosya sistemleri, uzlaşma ve güvence kavramları için güvenli protokoller, Paxos protokolü ve konsensüs, yararlanırlık ve toparlanabilirlik, bulutta tehditler ve hedefler, bulutta yerleşim modellerinin güvenliğe etkileri, bulutta sanallaştırma kavramının getirisi ve güvenlik sorunları, bulutta kaynak paylaşımının güvenliğe etkileri, bulutta özlük bilgilerinin açığa çıkması ve bunu engelleme yolları, bilgisayar etkileşimli fiziksel dizgelerde güvenlik tehditleri, güvenliğin maliyeti, masrafa sokma ve hizmet engelleme saldırıları, bilgisayar etkileşimli fiziksel dizgelerin uygulama alanları, nesnelerin interneti, akıllı şehirler, üretim araçları, kritik altyapılar, olası tehditlerin öngörülmesi için mühendislik yaklaşımları.

Koordinatörleri
Mehmet Tahir Sandıkkaya
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024