Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / NSE 517E - Çevre Nanoteknolojisi
 

NSE 517E - Çevre Nanoteknolojisi

Dersin Amaçları

Nanoteknolojinin çevre uygulamaları, son zamanlarda oldukça önem kazanmıştır. Çevre mühendisliğinin ilgilendiği konular, uygulamalar ve etkilenmeler olmak üzere iki ana başlığa ayrılmıştır. Kirletici parametreler için sensör geliştirme, kirlilik önleme, arıtma, yeşil üretim ve yeşil enerji alt başlıkları uygulama kısmına girmektedir. Nanoteknolojinin bu pozitif etkilerinin yanında, nanopartikullerin hem insan hem de çevre uzerinde olumsuz etkilerinin de olduğu saptanmıştır. Bu dersin amacı, öncelikle nanoteknolojilerin bugün geldigi son durumdan, çevreye duyarlı üretim tekniklerinden, insana ve çevreye olan muhtemel etkilerinden ve gelecekte bu konuda yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemelerden bahsedilmesi ve çevreye ve insanlara duyarlı bir çevre nanoteknolojisi gelişiminin sağlanması için bilimsel bir altyapının oluşturulmasıdır.

Dersin Tanımı

Çevre nanoteknolojisine giriş, Çevreye duyarlı üretim teknikleri kullanılarak malzemelerin üretilmesi,
Nanoölçekteki teknolojilerin çevre kirliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Çevre teknolojilerinde nanoteknolojilerin önemi (su arıtma uygulamaları vb.), Kirliliğin belirlenmesi için Nanosensörler, Nanopartiküllerin çevreye etkileri, Nanopartiküllerin insana etkileri, Değişik ortamlarda (su, hava, toprak vb.) nanopartiküllerin temel özellikleri (taşınım, agregasyon, birikme vb.), Enerji üretiminde nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı, Nanopartiküllerin karakterizasyonu (SEM, AFM, TEM, VSI vb), Nanoteknoloji ile ilgili olarak gelecekte yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemeler.

Koordinatörleri
İsmail Koyuncu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024