Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / NSE 517E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Nanoteknolojisi
İngilizce Environmental Nanotechnology
Dersin Kodu
NSE 517E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 15 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İsmail Koyuncu
Dersin Amaçları Nanoteknolojinin çevre uygulamaları, son zamanlarda oldukça önem kazanmıştır. Çevre mühendisliğinin ilgilendiği konular, uygulamalar ve etkilenmeler olmak üzere iki ana başlığa ayrılmıştır. Kirletici parametreler için sensör geliştirme, kirlilik önleme, arıtma, yeşil üretim ve yeşil enerji alt başlıkları uygulama kısmına girmektedir. Nanoteknolojinin bu pozitif etkilerinin yanında, nanopartikullerin hem insan hem de çevre uzerinde olumsuz etkilerinin de olduğu saptanmıştır. Bu dersin amacı, öncelikle nanoteknolojilerin bugün geldigi son durumdan, çevreye duyarlı üretim tekniklerinden, insana ve çevreye olan muhtemel etkilerinden ve gelecekte bu konuda yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemelerden bahsedilmesi ve çevreye ve insanlara duyarlı bir çevre nanoteknolojisi gelişiminin sağlanması için bilimsel bir altyapının oluşturulmasıdır.
Dersin Tanımı Çevre nanoteknolojisine giriş, Çevreye duyarlı üretim teknikleri kullanılarak malzemelerin üretilmesi,
Nanoölçekteki teknolojilerin çevre kirliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Çevre teknolojilerinde nanoteknolojilerin önemi (su arıtma uygulamaları vb.), Kirliliğin belirlenmesi için Nanosensörler, Nanopartiküllerin çevreye etkileri, Nanopartiküllerin insana etkileri, Değişik ortamlarda (su, hava, toprak vb.) nanopartiküllerin temel özellikleri (taşınım, agregasyon, birikme vb.), Enerji üretiminde nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı, Nanopartiküllerin karakterizasyonu (SEM, AFM, TEM, VSI vb), Nanoteknoloji ile ilgili olarak gelecekte yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemeler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
I. Nanoteknolojinin çevresel uygulamaları
II. Nanoteknolojinin çevresel etkileri
III. Nanoteknolojinin insan sağlığına etkileri
IV. Risk değerlendirme
V. Nanoteknoloji konusunda yapılması gereken düzenlemeler
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022