Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ENB 603E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Dersin tanıtımı, planı ve işlenişi hakkında tanıtım, genel mikrobiyoloji konularının ve mikrobiyolojik terminolojinin verilmesi,
2 Mikroorganizmaların çeşitliliği, bolluğu, yayılışı ve sınıflandırılması
3 Prokaryotik mikroorganizmalar ve çeşitliliği
4 Ökaryotik mikroorganizmalar ve çeşitliliği
5 Biyolojik atıksu arıtma tesislerinin mikrobiyolojik yapıları, prokaryotik mikroorganizmalar
6 Biyolojik atıksu arıtma tesislerinin mikrobiyolojik yapıları, ökaryotik mikroorganizmalar
7 Aktif çamur yapısı, flok yapısı, çökelme özellikleri ve sıvı katı ayırım problemleri
8 Filamentli mikroorganizmalar ve tanımlamaları (I. Bölüm)
9 Filamentli mikroorganizmalar ve tanımlamaları (II. Bölüm)
10 Atıksu karakterizasyonu, önemli parametreler: Mikroorganizmaların çoğalmasına olan etkileri
11 Laboratuvar mikroskop kullanımı ve farklı örneklerde genel mikrobiyolojik karakterizasyon ve flok yapılarının tanımlanması
12 Laboratuvar canlı preparat hazırlama, boyama metodları ve mikroskop kullanımı ve farklı örneklerde filamentli mikroorganizmaların tespiti ve tanımlanması
13 Aşırı filamentli mikroorganizma çoğalması, kabarma ve köpük problemine neden olan parametreler, görsel sunum (Öğrencilerin Sunumları)
14 Kabarma ve Köpük probleminin kontrol edilmesi, uygulamalar, görsel sunum+ (Öğrencilerin Sunumları)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023