Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 508 - Şehir Planlama Projesi II
 

SPL 508 - Şehir Planlama Projesi II

Dersin Amaçları

1 Yerleşmelerde doğal, yapılaşmış çevre ve sosyo-ekonomik analizler hakkında bilgilendirmek
2 Yapılan analizler sonucu elde edilen sentez ve şemalar doğrultusunda mekansal çözümlemeler geliştirmek
3 Öğrencilerin karar alma, uygulama ve yasal süreç konusunda bilgi birikimini arttırmak

Dersin Tanımı

Gelişme stratejileri doğrultusunda, yerleşmelerin mekansal çözümlemelerinin alternatifli olarak hazırlanması, işlevler arasındaki uyum, arazinin etkin kullanımı, erişebilirlik, doğal ve tarihsel değerlerin korunması, doğal yapı ile uyumlu işlevsel mekan tasarımı, kentsel kimlik oluşturma, yerleşim, ulaşım ve yeşil alan sistemlerinde kademelenme gibi planlama ilkeleri doğrultusunda sosyal, ekonomik gelişme ve değişim ile uyumlu yeni mekansal organizasyonun belirlenmesi ve planlamada uygulamayı yönlendirebilecek araçların ortaya konması bu projenin içeriğini oluşturmaktadır.

Koordinatörleri
İmge Akçakaya Waıte Jr
Ayşe Lale Berköz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022