Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 508 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehir Planlama Projesi II
İngilizce Urban Planning Project II
Dersin Kodu
SPL 508 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İmge Akçakaya Waıte Jr
Ayşe Lale Berköz
Dersin Amaçları 1 Yerleşmelerde doğal, yapılaşmış çevre ve sosyo-ekonomik analizler hakkında bilgilendirmek
2 Yapılan analizler sonucu elde edilen sentez ve şemalar doğrultusunda mekansal çözümlemeler geliştirmek
3 Öğrencilerin karar alma, uygulama ve yasal süreç konusunda bilgi birikimini arttırmak
Dersin Tanımı Gelişme stratejileri doğrultusunda, yerleşmelerin mekansal çözümlemelerinin alternatifli olarak hazırlanması, işlevler arasındaki uyum, arazinin etkin kullanımı, erişebilirlik, doğal ve tarihsel değerlerin korunması, doğal yapı ile uyumlu işlevsel mekan tasarımı, kentsel kimlik oluşturma, yerleşim, ulaşım ve yeşil alan sistemlerinde kademelenme gibi planlama ilkeleri doğrultusunda sosyal, ekonomik gelişme ve değişim ile uyumlu yeni mekansal organizasyonun belirlenmesi ve planlamada uygulamayı yönlendirebilecek araçların ortaya konması bu projenin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Çıktıları 1 Seçilen tematik alan göre şehir planlama alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
2 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, şehir planlama programı çerçevesinde bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
3 Şehir planlama alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
4 Şehir planlama ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bkz. Ders Planı
Diğer Referanslar 1 Kostof, S.,1991, The City Shaped, Urban Patterns and Meanings Throughout History, Little, Brown and Company, Boston
2 Fainstein, S.S., 1997, Cambell, S. (Ed.), Readings in Urban Theory
3 Gallion A.B., Eisner, S., 1957, The Urban Pattern, Van Nostrand Company New York
4 Kain, R., 1981, Planning for Conservation, London, Mansell Publishing
5 Mumford L., 1961, The City in History, Secker&Worburg, London
6 Abramovitz,A. 1979, People and Space, The Viking Press, New York
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021