Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 528E - Açık Kaynaklı Coğrafi Bilgi Bilimi ve Teknolojileri
 

GEO 528E - Açık Kaynaklı Coğrafi Bilgi Bilimi ve Teknolojileri

Dersin Amaçları

1. Açık kaynak kodlu coğrafi bilgi bilim ve teknolojileri konusunda temel bilgileri sağlamak.
2. Açık kaynak kodlu mekansal veri/bilgi üretim, işleme, kullanım ve yönetim yöntem ve teknolojilerini incelemek,
3. Açık kaynak kodlu mekansal veri/bilgi paylaşımının önemini vurgulayarak bu kapsamda geliştirilen uygulamaları tanıtmak,
4. Açık kaynak kodlu teknolojilerin yeteneklerini/yapabilirliklerini ticari yaklaşımlarla karşılaştırmak, ücret-performans açısından değerlendirmek.
5. Dönem projesi aracılığı ile pratik yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak

Dersin Tanımı

Bilişim teknolojilerinin etkisi ile mekansal veri/bilginin farklı düzeylerde kullanımının farkındalığı artmıştır. Bu kapsamda geliştirilen teknolojiler/yazılımlar ticari ve açık kaynak kodlu olarak iki gruba ayrılabilir. Ders kapsamında açık kaynak kodlu yazılımların kullanıldığı mekansal bilişim teknolojileri coğrafi bilgi bilimi konusu kapsamında teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir. Mekansal veri/bilginin üretimi, kullanımı ve elde edilen ürünlerin paylaşımı konusunda kullanılmakta/geliştirilen yöntem, standart ve teknolojileri kapsayan açık kaynak koda dayalı mimariler açıklanacak ve farklı platformlarda konuya ilişkin örnek uygulamalar geliştirilecektir.

Koordinatörleri
Ahmet Özgür Doğru
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024