Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 528E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Açık Kaynaklı Coğrafi Bilgi Bilimi ve Teknolojileri
İngilizce Open Sour.Geoinfor.Sci.&Techn.
Dersin Kodu
GEO 528E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ahmet Özgür Doğru
Dersin Amaçları 1. Açık kaynak kodlu coğrafi bilgi bilim ve teknolojileri konusunda temel bilgileri sağlamak.
2. Açık kaynak kodlu mekansal veri/bilgi üretim, işleme, kullanım ve yönetim yöntem ve teknolojilerini incelemek,
3. Açık kaynak kodlu mekansal veri/bilgi paylaşımının önemini vurgulayarak bu kapsamda geliştirilen uygulamaları tanıtmak,
4. Açık kaynak kodlu teknolojilerin yeteneklerini/yapabilirliklerini ticari yaklaşımlarla karşılaştırmak, ücret-performans açısından değerlendirmek.
5. Dönem projesi aracılığı ile pratik yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak
Dersin Tanımı Bilişim teknolojilerinin etkisi ile mekansal veri/bilginin farklı düzeylerde kullanımının farkındalığı artmıştır. Bu kapsamda geliştirilen teknolojiler/yazılımlar ticari ve açık kaynak kodlu olarak iki gruba ayrılabilir. Ders kapsamında açık kaynak kodlu yazılımların kullanıldığı mekansal bilişim teknolojileri coğrafi bilgi bilimi konusu kapsamında teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir. Mekansal veri/bilginin üretimi, kullanımı ve elde edilen ürünlerin paylaşımı konusunda kullanılmakta/geliştirilen yöntem, standart ve teknolojileri kapsayan açık kaynak koda dayalı mimariler açıklanacak ve farklı platformlarda konuya ilişkin örnek uygulamalar geliştirilecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Masa üstü, mobil ve web tabanlı açık kaynak kodlu veri üretimi, işleme ve paylaşımı yaklaşımlarını kavrama.
2. Açık kaynak kodlu coğrafi bilgi bilimi ve teknolojileri konusundaki gelişmelere hakim olma.
3. Açık kaynak kodlu coğrafi bilgi sistemi uygulama platformlarını tanıma
4. Farklı platformlarda açık kaynak kodlu harita üretimi.
5. Konuya ilişkin ulusal ve uluslar arası standartları kavrama ve uygulama.
6. Konuya ilişkin uygulamalar geliştirebilme ve sonuçları farklı disiplinlerle paylaşabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Erle, Schuyler, Rich Gibson, and Jo Walsh (2005). Mapping Hacks: Tips & Tools for Electronic Cartography .
Kropla, Bill (2005). Beginning MapServer : open source GIS development
Berkeley, Calif. : Apress, c2005.
Neteler, Marcus, and Helena Mitasova (2004). Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. 2nd Ed.
Sherman, Gary E. (2008). Desktop GIS : mapping the planet with open source tools, 1953- Raleigh, N.C. : Dallas, TX : Pragmatic Bookshelf, c2008
Mitchell, Tyler (2005). Web mapping illustrated, Imprint Sebastopol, CA ; Farnham: O'Reilly Media, 2005.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024