Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PYY 507E - Yapım Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Teknikleri
 

PYY 507E - Yapım Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Teknikleri

Dersin Amaçları

1. İnşaat yönetim problemlerinin analizinde kantitatif karar verme tekniklerinin nasıl uygulanacağını anlamak
2. Farklı programlama yöntemlerinin temel prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek
3. Çok kriterli karar verme teorilerini ve uygulamalarını öğrenmek

Dersin Tanımı

Kantitatif yöntemlere giriş, kantitatif analiz yaklaşımı, model kurma, matematiksel modeler, karar verme modelleri, karar verme yaklaşımları: optimizasyon vs tatmin, tek ölçüt ve çoklu ölçüt: çok özellikli karar verme ve çok amaçlı karar verme, çok özellikli karar verme’nin prensipleri, basit yöntemler, matris cebri, matris tanımı, matrislerle toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri, determinant, ters matris, gauss eliminasyon, lineer programlama modelleri: tanım ve temel varsayımlar, lineer programlama problemlerinin grafik çözümü, tamsayılı programlama, amaç programlama, programlama modellerinin bilgisayarla çözümü, çok özellikli karar verme: değer temelli yöntemler, basit toplamlı ağırlıklandırma, ağırlıklı çarpım, çok özellikli karar verme: topsis yöntemi, analitik hiyerarşi ve ağ süreci, çok amaçlı karar verme’nin prensipleri, çok amaçlı karar verme çözüm yöntemleri: global kriter yöntemi, çok amaçlı karar verme çözüm yöntemleri: amaç programlama

Koordinatörleri
Fatma Pınar Çakmak
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024