Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PYY 507E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapım Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Teknikleri
İngilizce Quantitative Decision Making Techniques in Construction Management
Dersin Kodu
PYY 507E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Pınar Çakmak
Dersin Amaçları 1. İnşaat yönetim problemlerinin analizinde kantitatif karar verme tekniklerinin nasıl uygulanacağını anlamak
2. Farklı programlama yöntemlerinin temel prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek
3. Çok kriterli karar verme teorilerini ve uygulamalarını öğrenmek
Dersin Tanımı Kantitatif yöntemlere giriş, kantitatif analiz yaklaşımı, model kurma, matematiksel modeler, karar verme modelleri, karar verme yaklaşımları: optimizasyon vs tatmin, tek ölçüt ve çoklu ölçüt: çok özellikli karar verme ve çok amaçlı karar verme, çok özellikli karar verme’nin prensipleri, basit yöntemler, matris cebri, matris tanımı, matrislerle toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri, determinant, ters matris, gauss eliminasyon, lineer programlama modelleri: tanım ve temel varsayımlar, lineer programlama problemlerinin grafik çözümü, tamsayılı programlama, amaç programlama, programlama modellerinin bilgisayarla çözümü, çok özellikli karar verme: değer temelli yöntemler, basit toplamlı ağırlıklandırma, ağırlıklı çarpım, çok özellikli karar verme: topsis yöntemi, analitik hiyerarşi ve ağ süreci, çok amaçlı karar verme’nin prensipleri, çok amaçlı karar verme çözüm yöntemleri: global kriter yöntemi, çok amaçlı karar verme çözüm yöntemleri: amaç programlama
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
I. İnşaat yönetimi problemlerinin çözümüne matematiksel kavramları uygulama becerisi
II. İnşaat yönetiminin değişik işlevsel alanlarındaki karar problemleri için kantitatif/matematiksel modeller kurma becerisi
III. Farklı programlama yöntemlerini kullanarak problem çözebilme ve yorumlama bilgisi
IV. Çok kriterli karar verme problemlerini çözebilme ve yorumlama bilgisi
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Render, B., Stair, R.M., Hanna, M. and Hale, T.S. 2009: Quantitative Analysis for Management, 10th edition. Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall.
2. Evren, R. and Ülengin, F., 1992: Yönetimde Karar Verme, İ.T.Ü. İşletme Fakültesi. Yayın No:1478.
3. Halaç, O., 2001: Kantitative Karar Verme Teknikleri. Alfa Basım, İstanbul.
4. Tang, S.L., Ahmad, I.U., Ahmed, S.M., and Lu, M., 2004: Quantitative Techniques for Decision Making in Construction. Hong Kong University Press.
5. Winch, G.M., 2002: Managing Construction Projects. Blackwell Publishing, Oxford, UK.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021