Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UMT 508 - Proses Metalurjisi
 

UMT 508 - Proses Metalurjisi

Dersin Amaçları

1. Ham metal, rafine metal, çok saf metal ve ileri teknolji malzemesi üretiminde prosesleri özetleyen akım şemalarının detaylı bir şekilde öğrenilmesi.
2. Metalurjik ön-hazırlık işlemlerinin, temel operasyonların ve kullanılan reaktörlerin hangi kriterlere göre seçildiğinin belirlenmesi.
3. Kaynakların azalması, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve çevre koruma bilincinin gelişmesini dikkate alarak mevcut proseslerin yeniden değerlendirilmesi (atık-hammadde dönüşümü).

Dersin Tanımı

Metallerin farklı hammaddelerden hareketle üretilmesini ve rafinasyonunu tarif eden proses akım şemalarının sebep-sonuç ilişkisi içinde tartışılması; proses akım şemalarının (alternatifleriyle birlikte) kurgulanmasına
yönelik olarak
1. Metalurjik temel diyagramların
2. Temel operasyon bilgilerinin
3. Reaksiyon ortamı (reaktör) tasarımı bilgilerinin bir araya getirilmesi; piro, hidro ve elektrometalurjiden örnekler.

Koordinatörleri
Sebahattin Gürmen
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022