Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UMT 508 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proses Metalurjisi
İngilizce Process Metallurgy
Dersin Kodu
UMT 508 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sebahattin Gürmen
Dersin Amaçları 1. Ham metal, rafine metal, çok saf metal ve ileri teknolji malzemesi üretiminde prosesleri özetleyen akım şemalarının detaylı bir şekilde öğrenilmesi.
2. Metalurjik ön-hazırlık işlemlerinin, temel operasyonların ve kullanılan reaktörlerin hangi kriterlere göre seçildiğinin belirlenmesi.
3. Kaynakların azalması, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve çevre koruma bilincinin gelişmesini dikkate alarak mevcut proseslerin yeniden değerlendirilmesi (atık-hammadde dönüşümü).
Dersin Tanımı Metallerin farklı hammaddelerden hareketle üretilmesini ve rafinasyonunu tarif eden proses akım şemalarının sebep-sonuç ilişkisi içinde tartışılması; proses akım şemalarının (alternatifleriyle birlikte) kurgulanmasına
yönelik olarak
1. Metalurjik temel diyagramların
2. Temel operasyon bilgilerinin
3. Reaksiyon ortamı (reaktör) tasarımı bilgilerinin bir araya getirilmesi; piro, hidro ve elektrometalurjiden örnekler.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Waseda, Y., Isshiki, M., 2001. Purification Process and Characterization of Ultra High Purity Metals, Berlin, Springer.
2. Sano, N., Lu, W. K., Riboud, P.V., 1997. Advanced Physical Chemistry for Process Metallurgy, London, New York, Tokyo. Academic Press.
3. Pawlek, F., 1983. Metallhüttenkunde, Berlin, New York, Walter de Gruyter.
4. Ullmanns Encyklopedie der Technischen Chemie, Weinheim, 1982.
5. Winnacker, K., Weingaertner E., 1954. Chemische Technologie, München, C. Hanser Verlag.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021