Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 610 - CBS Teknolojisinde Güncel Konular
 

GEO 610 - CBS Teknolojisinde Güncel Konular

Dersin Amaçları

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gittikçe karmaşıklaşan çok bileşenli ürünler haline gelmektedir. Bu bağlamda oluşan gelişmelerin güncel içerikleri ile öğrencilere aktarılması ve öğrencilerin bu bağlamdaki sorunlara ve çözüm yaklaşımlarına aşina olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Mekan modellemesi (Varlık temelli modelleme, Alan temelli modelleme), mekan anlayışı, mekansal değişmezler, mekanın topolojik olmayan yanları, nokta kümesi topolojisi, kıyı ve sınır farkı, ayrıklık kavramı, Obje temelli modelleme (obje temelli yaklaşım, notasyonlar), UML (Unified Modelling Language), miraslanma, genelleştirme, özelleştirme, Tablolar biçiminde modelleme(obje sınıflarının birleştirilmesi, birleştirme ve toplama, üst ve alt sınıflar, objelerden tablolara geçiş), CBS lerde "zonlama" fonksiyonu, CBS ler arası veri değişim problemi, CBS'ler ile en uygun yer planlaması, CBS de zamanın modellenmesi, Multimedia araçlarının CBS'ne entegrasyonu, CBS lere erişim problemi, OGC ve "birlikte çalışabilirlik" kavramı, OGC nin "basit obje (simple feature)" kavramı, Mekansal verilerin yasal koruma altına alınması, XML (eXtensible Markup Language), XML nin CBS alanında kullanılması ve GML (Geographic Markup Language).

Koordinatörleri
Cengizhan İpbüker
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022