Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 610 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe CBS Teknolojisinde Güncel Konular
İngilizce Advanced Topics in GIS Technology
Dersin Kodu
GEO 610 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cengizhan İpbüker
Dersin Amaçları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gittikçe karmaşıklaşan çok bileşenli ürünler haline gelmektedir. Bu bağlamda oluşan gelişmelerin güncel içerikleri ile öğrencilere aktarılması ve öğrencilerin bu bağlamdaki sorunlara ve çözüm yaklaşımlarına aşina olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Mekan modellemesi (Varlık temelli modelleme, Alan temelli modelleme), mekan anlayışı, mekansal değişmezler, mekanın topolojik olmayan yanları, nokta kümesi topolojisi, kıyı ve sınır farkı, ayrıklık kavramı, Obje temelli modelleme (obje temelli yaklaşım, notasyonlar), UML (Unified Modelling Language), miraslanma, genelleştirme, özelleştirme, Tablolar biçiminde modelleme(obje sınıflarının birleştirilmesi, birleştirme ve toplama, üst ve alt sınıflar, objelerden tablolara geçiş), CBS lerde "zonlama" fonksiyonu, CBS ler arası veri değişim problemi, CBS'ler ile en uygun yer planlaması, CBS de zamanın modellenmesi, Multimedia araçlarının CBS'ne entegrasyonu, CBS lere erişim problemi, OGC ve "birlikte çalışabilirlik" kavramı, OGC nin "basit obje (simple feature)" kavramı, Mekansal verilerin yasal koruma altına alınması, XML (eXtensible Markup Language), XML nin CBS alanında kullanılması ve GML (Geographic Markup Language).
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022