Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 512 - Küresel Değişim Sür. Kent Mer.
 

SPL 512 - Küresel Değişim Sür. Kent Mer.

Dersin Amaçları

1. Dünyada yaşanan küresel değişim sürecinde metropoliten kent merkezlerinin geçirdiği değişim ve dönüşümün, alt merkezleşme ve hizmet sektörü faaliyetlerinin mekana bağlı davranış biçimlerinin ve mekansal yerseçimi tercihlerinin bilinmesi önem taşımaktadır.

Dersin Tanımı

Bu derste genel olarak metropoliten alanların değişen mekansal yapıları bir çok örnek üzerinden tartışılmaktadır. İlk dersde genel bir kavramsal bilgilendirme yapılmaktadır. Onu izleyen derslerde merkez geliştirme modelleri ve politikaları üzerinde durulmaktadır.
Bu dersde, yaşadığımız yüzyılda küreselleşme ve buna bağlı olarak hizmet sektörünün hızla büyümesine bağlı olarak büyük metropollerin kent merkezlerinde yaşanan değişim ve dönüşümler geniş kapsamlı olarak farklı nitelikteki (farklı coğrafya ve farklı ölçeklerdeki uygulamalar) örnekler üzerinden tartışılmaktadır. Son yirmi yılda kent merkezlerinin mekansal ve sosyal kalkındırılmasında etkili olan farklı örnekler ele alınarak değerlendirilmektedir. Lojistik olanakların artması ile atıl hale gelen eski depo, sanayi ve liman alanlarının kent ekonomisine olumlu şekilde katılmasını amaçlayan karma kullanımlı projelerin kent merkezine olan etkileri de bu ders kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu ders kapsamında yapılan teorik ve deneye dayalı açıklamalar ve çalışmalar, her hafta ders sonunda, genellikle yaşadığımız kent olan İstanbul ile karşılaştırma yapılarak tartışılmaktadır. Derste ayrıca öğrencilerden dersin içeriğini pekiştirici makaleler okumaları istenmekte ve birer örnek projeyi ele alarak sunum yapmaları ve rapor hazırlamaları istenmektedir.

Koordinatörleri
Ayşe Lale Berköz
Ayşe Lale Berköz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022