Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 502E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kent Morfolojisi
İngilizce Urban Morphology
Dersin Kodu
KET 502E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Sema Kubat
Hasan Serdar Kaya
Dersin Amaçları 1 Bir bilimsel alan olan morfolojinin orijini, gelişimi, amacı, kavramı ve teknikleri
2 Bu alandaki kaynakların kullanılması ve veri tabanının oluşturulması
3 Şehir Peyzajının değişimini ve kontrolünü açıklayan "kent planı, bina biçimi ve arazi ve bina kullanımları" gibi ana kavramların açıklanarak öğrencilerin bilgilendirilmesidir.
Dersin Tanımı Kent Morfolojisi tanımı, Kuramsal açıklamalar, kent morfolojisi okulları ve karşılaştırmalı yaklaşımları, şehir biçimlerinin tarihsel süreçte evrimleri, kenti oluşturan elemanlar, kente form veren özellikler, yerleşmeler ve kentsel büyüme, morfolojik analiz yöntemleri, mekânsal metodlar, seçilmiş bir örneklem yerleşme alanında analiz ve uygulama
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar ;
1. İnsan çevre etkileşimini kent dokusu örneğinde kavrayabilmek,
2. Alanın ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilmek,
3. Kent dokusu elemanları ve tasarım ilkelerini anlamak
4. Çalışma alanına ilişkin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapabilmek
5. Yerleşmelerin gelişim dokularını, öğrenme, analiz etme, yorumlama ve takdim etme yeteneklerini geliştirme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Alexander C, Ishikawa S, Silverstein M (1977) A pattern language. Oxford University Press, New York
Alexander C, Neis H, Anninou A, King I (1987) A new theory of urban design. Oxford University Press, New York
A.E.J.MORRIS (1994) Hıstory Of Urban Form: before the Industrıal Revaluations Longman Group Ltd. England.
Aru KA (1998) Türk Kenti. Yem, I·stanbul.
Ben-Joseph E., (2005) The Code of the City: Standards and the Hidden Language of Place Making, Messachusetts Institude of Technology
Conzen MRG (2004) MRG Conzen’s notes on urban morphology: its nature and development (1992–1999). In: Conzen MRG (2004) Thinking about urban form: papers on urban morphology, 1932–1998. Peter Lang, Oxford, pp 269–283
Conzen MRG (2004) Morphogenesis, morphological regions and secular human agency in the historic townscape, as exemplified by Ludlow. in: Conzen MP (ed) Thinking about urban form: papers on urban morphology, 1932–1998. Peter Lang, Oxford, pp 116–142
Conzen MRG (1969) Alnwick, Northumberland: a study in town-plan analysis, 2nd edn. Institute of British Geograpers Publication 27. Institute of British Geographers, London?
Conzen MRG (1975) Geography and townscape conservation. in: Uhlig H, Lienau C (eds) Anglo-German symposium in applied geography. Lenz, Giessen, pp 95–102.
COHEN NAHUM (2001) Urban Planning, Conservation & Preservation, Mc-Graw Hill, USA.
Cullen G (1961) Townscape. Reinhold, New York?
Cuthbert AR (2007) Urban design: requiem for an era. Urban Des Int 12:177–223?
Eldem SH (1954) Türk evi plan tipleri. I·TÜ Mimarlık Faültesi, I·stanbul?
Gallion AB, Eisner S (1980) The urban pattern. Van Nostrand, New York
Hall P. (1999) Cities in Civilization, Phoneix, London.
Hall T (2000) How morphology can improve development plans. Urban Morphol 4:29–32
Hillier B (1996) Space is the machine. Cambridge University Press, Cambridge?Hillier B,
Hillier B., Hanson J (1984) The social logic of space. Cambridge University Press, Cambridge
Kropf K., S., (2017) Handbook of urban morphology. Wiley, Chichester.
Kubat A. S., (guest ed.) (2019) ICONARP International Journal for Architecture & Planning, special issue on urban morphology, Vol 7, E-ISSN:2147-9380, (http://iconarp.selcuk.edu.tr/iconarp)
Kubat A. S., Küçük E., Kürkçüoğlu E., Eskidemir K., Kurtuluş İ. (2019) İkinci Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu: Değişen Kent Mekan ve Biçim, Bildiriler Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi, (Marmara Belediyeler Birliği yayını) İstanbul.
Kubat A. S. (2014) Space Syntax: a special issue for International A/Z ITU JOURNAL of faculty of Architecture , Vol 11, No:2, Istanbul, Turkey. (ISSN:1302-8324)
Kubat A. S., Yasushi A., Ertekin Ö. (2008) “Ordinary and Emergency Measures for Sustainable Urban Regeneration” a special issue of International ARI JOURNAL of ITU, Vol: 55, Number: 1, (2008) ITU, Istanbul, Turkey. (ISBN 1434-5641 printed version, ISBN 1434-565x electronic version) publications of Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey.
Kubat A. S., Ertekin Ö., Güney İ.Y., (June 2007) Proceedings Book, 6th International Space Syntax Symposium TUBITAK & Istanbul Technical University, Faculty of Architecture,Cenkler, Istanbul, TURKEY (ISBN: 978975561304-8 (v.1), ISBN:978975561305-5 (v.2))
Kubat A. S., Yasushi A., (2007) Ordinary / Emergency – UTITU Workshop on Galata 2006 Proceedings Book, International workshop supported by Istanbul Technical University and Tokyo University, Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Taskisla Building, Istanbul.
Larkham PJ., Conzen M.P. (2014) Shapers of Urban Form:Explorations in Morphological Agency, Routledge, New York
Larkham PJ (2001) Teaching urban form. Urban Morphology 5:119–123
Larkham PJ (2003) The teaching of urban form. In: Petruccioli A, Stella M, Strappa G (eds) The planned city?. Uniongrafica Corcelli Editrice, Bari.
Larkham PJ (1990) Conservation and historical townscapes. In: Slater T (ed) The built form ofwestern cities. Leicester University Press, Leicester, pp 349–369
Larkham P (1996) Conservation and the city. Routledge, London
Lynch K (1960) The image of the city. MIT Press, Cambridge
Marshall S (ed) (2011) Urban coding and planning. Routledge, London
Moudon AV (1995) Teaching urban form. J Plan Edu Res 14:123–133?Muratori S (1959) Studi per una operante storia urbana di Venezia. Istituto Poligrafico dello Stato, Rome.
Olivera V. (ed.), (2016) Urban Morphology: An Introduction to the study of the Physical Form of the Cities, Springer-The Urban Book Series, ISSN 2365-757X?The Urban Book Series (?ISBN 978-3-319-32081-6?DOI 10.1007/978-3-319-32083-0, ISSN 2365-7588 (electronic) ISBN 978-3-319-32083-0 (eBook)
Olivera V. (ed.), (2017) Teaching Urban Morphology, Springer-The Urban Book Series.
Olivera V. (ed.), (2019) JWR Whitehand and the Historico-Geographical Approach to Urban Morphology, Springer-The Urban Book Series.
Samuels I (1990) Architectural practice and urban morphology. in: Slater T (ed) The built form of Western cities. Leicester University Press, Leicester, pp 415–435
Strappa G., Carlotti P., Camiz A., ( 2011) Urban Morphology and Historical Urban Fabrics: Contemporary design of small towns in Latium, Gangemi Editore, La Sapienze, Rome
Strappa g., Carlotti P., Camiz A., (2009) Urban Morphology and Historical Fabrics., Gangemi Editoria, Italy
SPIRO KOSTOV (1991) The City Shaped; Urban Patterns and Meaning trough history, Thames and Hudson Ltd., London.
Whitehand JWR (ed) (1981) The urban landscape: historical development and management: papers by MRG Conzen. Academic Press, London?
Whitehand JWR (2001) British urban morphology: the Conzenian tradition. Urban Morphology, 5:103–109
Proceedings of Space Syntax Symposiums (1995-2020)
Proceedings of Urban Morphology Symposiums (1995-2020)
Proceedings of TNUM I (2017) and TNUM II (2019) Symposiums,
ISUF Journals of Urban Morphology (1998-2020)
Diğer Referanslar Kubat A. S., (2019) “Exploring the Fringe-Belt Phenomenon in a Multi-Nuclear City: The Case of Istanbul” ICONARP (International Journal of Architecture & Planning), Volume 7, Special Issue, (95-134) DOI: 10.15320 /E-ISSN: 2147-9380 http://iconarp.selcuk.edu.tr/iconarp,
Karaulan D. S., Kubat A. S., (2018) “Analysing Fringe belt Phenomenon in the Historico-Geographical Concept of Milan”, ICONARP (International Journal of Architecture & Planning), Vol 6, Issue 2, pp: 304-334.
Ekinoğlu H, Kubat A. S., Plunz R., (2017) “Modelling Spatial Wholeness in Cities using Information Entropy Theory” A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, (Dossier), Vol. , No: , Pages: , Istanbul, Turkey. (ISSN: 1302-8324)
Ekinoğlu H., Kubat A.S, (2017) “Analytical Measuring and Visualization of Spatio-temporal Change in Built Environments: Beyazıt Square as a Case area from İstanbul” Journal of Planning, 2017, (27), Volume 3.
Kevseroğlu Ö, Kubat A.S, (2015) “The Evaluation of the Integration of Industrial Heritage Areas to Urban Landscape: The case of Sümerbank Kayseri Cotton Factory”, A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, (Dossier-Young Views on Urban Design), 12/1, p:31-36, Istanbul, Turkey. (ISSN: 1302-8324)
Hazar D., Kubat A.S, (2015) “Fringe Belts in the process of Urban Planning and Design”, A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, (Dossier-Young Views on Urban Design), Vol. 12, No:1, 53-65, Istanbul, Turkey. (ISSN: 1302-8324)
Özer Ö, Kubat A.S, (2015) “Measuring Walkability in Istanbul’s Galata Region”, A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, (Dossier-Young Views on Urban Design), Vol. 12, No: 1, 15-29, Istanbul, Turkey. (ISSN: 1302-8324)
Kubat A.S, Güney, Y., Özer Ö., (2014) “Historic City Centers Under Threat: The case of Sharjah UAE”, A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, (Dossier-Space Syntax) Vol 11, No:2, 131-151, Istanbul, Turkey. (ISSN:1302-8324)
Özer Ö., Kubat A.S,, (2014) “Walkability: Perceived and measured qualities in action”, A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, (Dossier-Space Syntax), Vol. 11, No:2, 101-117, Istanbul, Turkey. (ISSN: 1302-8324)
Kubat A.S,, (2010 April), “Study of Urban Form in Turkey”, Urban Morphology: Journal of International Seminar on Urban Form”, Vol:14, No:1, 31-48, UK
Kubat A.S., Eyüboğlu E., Ertekin Ö., (2007), “A New Urban Planning Approach for the Regeneration of a Historical Area within Istanbul’s Central Business District”, Journal of Urban Design, Vol:12, No: 2, 321-339, Taylor & Francis, UK. (TUBITAK)
Kubat A.S, Özer Ö., (2007 July), “Future Ordinary Situation in Galata – The Foreseen Effects of the Golden Horn Cultural Valley Project”, ARI Journal, Istanbul Technical University Press, Istanbul, Turkey.
Kubat A.S., Asami Y., Iida S. Kitagawa K., (2002). “Adapting the third-dimention on Space Syntax” Environment and Planning B: Planning & Design, (accepted for publication) Pion Limited, England
Kubat A.S., Asami Y., Istek C., (2001), “Characterisation of the street networks in the traditional Turkish urban form”, Environment and Planning B: Planning & Design, vol: 28, issue: 5, s: 777-795, Pion Limited, England
Kubat A.S., Asami Y., Istek C., (1999), “Characterisation of the Street Networks in the Turkish–Islamic Urban Form”, “Beyond the Border. A new Framework for understanding the dynamism of Muslim Societies–Congress Proceedings Book, Kyoto, Japan.
Kubat, A. S., (1999) “Morphological History of Istanbul”, Urban Morphology –Journal of the International Seminar on Urban Form (ISUF), Vol. 3 (1), 28-41, Design and Print Unit, University of Central England, Birmingham. UK.
Kubat, A. S., (1997) ”Morphological Characteristics of Anatolian Fortified Towns”; Environment & Planning B: Planning & Design, vol. 24, pages 95 - 123, published by Pion Limited, UK.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023