Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 502E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 GİRİŞ: Kent morfolojisi tanımı, teorik yaklaşımlar ve kent morfoloji biliminin gelişimini sağlayan morfoloji okulları
2 KENT FORMU TARİHİ:Kent Dokularının Tarihi Perspektivde Değerlendirilmesi; Farklı Kent Dokularının Gelişim Süreçlerindeki Etkenler
3 TEORİK YAKLAŞIMLAR; Kent Dokusu Kavramı ve Elemanları; Kente Form Veren Özellikler; Kentsel Morfoloji; Kent Dokusunda Tipoloji; Kentsel Kimlik ve İmge, Kent Dokusunu Oluşturan Kontrastlar
4 KENT MORFOLOJİSİ OKULLARI; Genel açıklamalar, İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, Amerikan morfoloji okulları, Conzen ve Alman ekolu çıkış noktası, bilime katkıları, yaklaşımları, karşılaştırmalı analizler
5 Fransız, İtalyan, morfoloji okulları yaklaşımları, karşılaştırmalı analizler
6 Amerikan morfoloji okulu, yaklaşımları, karşılaştırmalı analizler
7 Türkiyede şehir morfolojisine ilişkin yapılmış özgün çalışmalar, bakış açısı ve değerlendirmeler
8 ARA TATİL
9 ARA SINAV
10 Kent Morfolojisi ve bilişim çalışmaları, modeller, kantitatif çalışmalar, CBS, Mekansal dizim yöntemi, fractal analizler ve diğerleri
11 Kent dokularını anliz etmeye yarıyan yöntemlerin açıklanması
12 Türkiyeden seçilmiş bir alana uygulanacak dönem ödevinin örneklerle açıklanması
13 Örneklem alanlarda uygulamalar, öğrenci ödevlerinin takdimi
14 Örneklem alanlarda uygulamalar, öğrenci ödevlerinin takdimi
15 FİNAL SINAVI
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022