Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 510 - Şehir Yönetimi ve Uygulamaları
 

SPL 510 - Şehir Yönetimi ve Uygulamaları

Dersin Amaçları

1-Dünya’daki kentsel yönetim biçimlerini öğrenmek
2-Türkiye’deki kentsel yönetim yapısını detaylı incelemek
3-Kent yönetimi ile ilgili yeni kavramları incelemek

Dersin Tanımı

Ders İçeriği Kentleşme ve yönetim ilişkileri, Kentsel alanların yönetimindeki temel sorun alanları, gelişmekte olan ülke kentlerindeki temel kent yönetimi sorunları, ülke yönetim bütünü içerisinde kent yönetimi, yerinden yönetim ve merkezden yönetim kavramları, Türkiye’ de yönetim birimleri, merkezi yönetim, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, kent yönetiminde yasama ve yürütme kuruluşları ve yetkileri, Türkiye’deki yasama ve yürütme kuruluşları, Metropoliten ölçekte örgütlenmeyi gerektiren nedenler, Metropoliten örgütlenme biçimleri, Türkiye’de metropoliten alanların yönetimi, son değişiklikler, kent yönetiminde mali yapı, İstatistiki Bölge Birimleri ve Kalkınma Ajansları, Mahalli İdare Birlikleri ve kent yönetiminde kullanımları, Yerel gündem 21 ve kent konseyleri, Kamu–özel ortaklıkları (public- private partnerships) ve kent yönetiminde kullanımları.

Koordinatörleri
Şevkiye Şence Türk
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022