Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 510 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehir Yönetimi ve Uygulamaları
İngilizce Implementations of Urban Administration
Dersin Kodu
SPL 510 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şevkiye Şence Türk
Dersin Amaçları 1-Dünya’daki kentsel yönetim biçimlerini öğrenmek
2-Türkiye’deki kentsel yönetim yapısını detaylı incelemek
3-Kent yönetimi ile ilgili yeni kavramları incelemek
Dersin Tanımı Ders İçeriği Kentleşme ve yönetim ilişkileri, Kentsel alanların yönetimindeki temel sorun alanları, gelişmekte olan ülke kentlerindeki temel kent yönetimi sorunları, ülke yönetim bütünü içerisinde kent yönetimi, yerinden yönetim ve merkezden yönetim kavramları, Türkiye’ de yönetim birimleri, merkezi yönetim, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, kent yönetiminde yasama ve yürütme kuruluşları ve yetkileri, Türkiye’deki yasama ve yürütme kuruluşları, Metropoliten ölçekte örgütlenmeyi gerektiren nedenler, Metropoliten örgütlenme biçimleri, Türkiye’de metropoliten alanların yönetimi, son değişiklikler, kent yönetiminde mali yapı, İstatistiki Bölge Birimleri ve Kalkınma Ajansları, Mahalli İdare Birlikleri ve kent yönetiminde kullanımları, Yerel gündem 21 ve kent konseyleri, Kamu–özel ortaklıkları (public- private partnerships) ve kent yönetiminde kullanımları.
Dersin Çıktıları 1 Şehir yönetimi ile ilgili bilgiyi geliştirme ve derinleştirme
2 Kent planlama ve kent yönetim arasındaki etkileşimi kavrama
3 Türkiye’deki kent yönetim yapısını detaylı öğrenme ve kavrama
4 Türk kent yönetim modeli ve diğer ülke yönetim modelleri arasında karşılaştırma yapmak
5 Kent yönetimi ile ilgili yeni kavramları anlama
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022