Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 532 - Beden ve Mekan
 

MTS 532 - Beden ve Mekan

Dersin Amaçları

1 Hareketiyle mekanı biçimleyen bedeni, bedensel formu tanımak, bedene ilişkin kinetik bir farkındalık yaratmak
2 Performans deneyimleri üzerinden mekanın beden, hareket, zaman ve algı ile ilişkileriyle keşfine yönelik bir tartışma ortamı yaratmak
3 Mimarlığı sadece mekan ve biçim olarak değil, koreografik hale getirilebilen bir etkinlik, eylem, olay, oluş durumu olarak ele almak, zamandaki bedenin tasarımını, hareketin mantığını, “mekansal koreografi” bağlamında tartışmak
4 Hem öğrencilerin kendi tasarladıkları mekansal düzenekler üzerindeki deneysel çalışmalar, hem de mimarlarca tasarlanmış performans mekanlarına ilişkin çözümlemeler yardımıyla hareket ve mekanın birbirlerinin biçimlenişinde üstlendikleri karşılıklı rollerin bir laboratuvar ortamında araştırılmasını, keşfini sağlamak

Dersin Tanımı

Bedenin hareket etme biçimi ve hareket grameri analizi; Hareket yoluyla mekansal farkındalık: beden, algı, mekan ilişkileri; Dramatik vücut: Modernite ve Bauhaus; Performans deneyimleri üzerinden beden-mekan ilişkileri; Ortam kurgulamada yeni teknolojiler: etkileşimli mekan deneyimleri; Beden-mekan ilişkilerinin tasarlanmış performans mekanları üzerinden okunması: analiz; Beden-mekan ilişkilerinin tasarlanmış performans mekanları üzerinden okunması: temsil ve tartışma; Türkiye’de modern dansın mekanları üzerinden değerlendirilmesi; Mimarlıkta beden ve hareket; Deneysel beden-mekan ilişkileri: proje kurgulama; Deneysel beden-mekan ilişkileri: üretim ve deneyimleme; Kentsel mekanda beden; Hareket içinde tasarım; Bedenle üretilen mekanın temsili

Koordinatörleri
Fatma Erkök
Pelin Dursun Çebi
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024