Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 532 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Beden ve Mekan
İngilizce Body and Space
Dersin Kodu
MTS 532 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Erkök
Pelin Dursun Çebi
Dersin Amaçları 1 Hareketiyle mekanı biçimleyen bedeni, bedensel formu tanımak, bedene ilişkin kinetik bir farkındalık yaratmak
2 Performans deneyimleri üzerinden mekanın beden, hareket, zaman ve algı ile ilişkileriyle keşfine yönelik bir tartışma ortamı yaratmak
3 Mimarlığı sadece mekan ve biçim olarak değil, koreografik hale getirilebilen bir etkinlik, eylem, olay, oluş durumu olarak ele almak, zamandaki bedenin tasarımını, hareketin mantığını, “mekansal koreografi” bağlamında tartışmak
4 Hem öğrencilerin kendi tasarladıkları mekansal düzenekler üzerindeki deneysel çalışmalar, hem de mimarlarca tasarlanmış performans mekanlarına ilişkin çözümlemeler yardımıyla hareket ve mekanın birbirlerinin biçimlenişinde üstlendikleri karşılıklı rollerin bir laboratuvar ortamında araştırılmasını, keşfini sağlamak
Dersin Tanımı Bedenin hareket etme biçimi ve hareket grameri analizi; Hareket yoluyla mekansal farkındalık: beden, algı, mekan ilişkileri; Dramatik vücut: Modernite ve Bauhaus; Performans deneyimleri üzerinden beden-mekan ilişkileri; Ortam kurgulamada yeni teknolojiler: etkileşimli mekan deneyimleri; Beden-mekan ilişkilerinin tasarlanmış performans mekanları üzerinden okunması: analiz; Beden-mekan ilişkilerinin tasarlanmış performans mekanları üzerinden okunması: temsil ve tartışma; Türkiye’de modern dansın mekanları üzerinden değerlendirilmesi; Mimarlıkta beden ve hareket; Deneysel beden-mekan ilişkileri: proje kurgulama; Deneysel beden-mekan ilişkileri: üretim ve deneyimleme; Kentsel mekanda beden; Hareket içinde tasarım; Bedenle üretilen mekanın temsili
Dersin Çıktıları 1 Mekanı beden ve bedenin hareketi üzerinden kavrama, tanımlama, kurgulama,
2 Mimarlığı besleyen farklı disiplinlere ilişkin bir farkındalık yaratma, mimari deneyimi zenginleştirmede yeni araçlar, alanlar keşfetme
3 Yaratıcı ve eleştirel düşünme
4 Araştırma, sorgulama yaparak kendi deneyimlerinden öğrenme,
5 Bilimsel tartışma ortamı üretme, yazı yazma
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022