Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CKY 536E - Ekolojik Yapı Malzemeleri
 

CKY 536E - Ekolojik Yapı Malzemeleri

Dersin Amaçları

-Ekolojik bina tasarımı ilkelerini tanıtmak,
-Bina ve malzemelerin çevre etki parametrelerini tanıtmak,
-Ekolojik bir binanın tasarlanması sırasında yapı malzemesinin katkısını tanıtmak
-Alternatif yapı malzemesinin ekolojik yaşam döngüsü analizini yenilenemeyen kaynak kullanımı ve çevre/canlı sağlığına etkileri bağlamında öğretmek.

Dersin Tanımı

Mimarlıkta sürdürülebilirlik; Yapı–çevre ilişkisi; Çevre etki parametreleri; Çevreye saygılı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi; Yapı malzemesinin sürdürülebilir tasarım içindeki yeri ve önemi; Yapı malzemesinin ekolojik performansının değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve ilkeler; Ekolojik Yapı Malzemesi seçimi için geçerli standart ve araçlar; Alternatif yapı malzemelerinin yaşam döngüsü analizi (YDA) yöntemi açısından değerlendirilmesi. Bir binada kullanılan malzemelerin ekolojik özelikleri açıdan değerlendirilmesi ve öneriler geliştirilmesi.

Koordinatörleri
Leyla Tanaçan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023