Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CKY 536E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ekolojik Yapı Malzemeleri
İngilizce Ecological Building Materials
Dersin Kodu
CKY 536E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Leyla Tanaçan
Dersin Amaçları -Ekolojik bina tasarımı ilkelerini tanıtmak,
-Bina ve malzemelerin çevre etki parametrelerini tanıtmak,
-Ekolojik bir binanın tasarlanması sırasında yapı malzemesinin katkısını tanıtmak
-Alternatif yapı malzemesinin ekolojik yaşam döngüsü analizini yenilenemeyen kaynak kullanımı ve çevre/canlı sağlığına etkileri bağlamında öğretmek.
Dersin Tanımı Mimarlıkta sürdürülebilirlik; Yapı–çevre ilişkisi; Çevre etki parametreleri; Çevreye saygılı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi; Yapı malzemesinin sürdürülebilir tasarım içindeki yeri ve önemi; Yapı malzemesinin ekolojik performansının değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve ilkeler; Ekolojik Yapı Malzemesi seçimi için geçerli standart ve araçlar; Alternatif yapı malzemelerinin yaşam döngüsü analizi (YDA) yöntemi açısından değerlendirilmesi. Bir binada kullanılan malzemelerin ekolojik özelikleri açıdan değerlendirilmesi ve öneriler geliştirilmesi.
Dersin Çıktıları -Ekolojik bina tasarım ilkeleri konusunda bilince sahip olmak,
-Bina ve yapı malzemelerinin çevreye olan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak
-Yapı malzemelerinin çevre etkilerinin analizinde kullanılan mevcut yöntemleri bilmek
-Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) yöntemi çerçevesinde alternatif malzemeler arasından ekolojik malzemeleri seçebilme becerisi kazanmak.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Wooley, T, Kimmins, S., Harrison, P., Harrison, R., “Green Building Handbook”, E&FN Spon, 1998, NY
2 Alex Wilson, Mark Piepkorn, “Green Building Products, The GreenSpec Guide to Residential Building Materials, (TH 455 G74 2005), New Society Publishers , Canada, 2005.
3 Demkin, J. A., ‘Environmental Resource Guide:Includes 1998 Supplement’, The American Institute of Architects, 1996, John Wiley and Sons., Inc., Washington
4 Kibert, C.J., ‘Sustainable Construction-Green Building Design and Delivery’, John Wiley and Sons, Canada, 2005.
5 Spiegel, R, Dru Meadows, D., “Green building materials : a guide to product selection and specification”, John Wiley & Sons, New York, 1999.
6 Wooley, T., Kimmins, S., “Green Building Handbook (Volume 2)”, F&Fn SPON, USA, 2000
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022