Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 502 - Mimari Tasarım ve Kuram
 

MTS 502 - Mimari Tasarım ve Kuram

Dersin Amaçları

- Mimarlığı ve mimari düşünceyi kapsamlı / genel / yaygın olarak ele alacak biçimde farklı kuramsal yaklaşımların anlaşılmasını sağlamak.
- Bilimsel, mesleki, ve entelektüel bağlamda sorgulama, analiz ve yorumlama kapasitesi kazandırmak.

Dersin Tanımı

Kuramsal bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme, yeni bilgi üretebilme ve mimarlık ile ilgili düşünce ve pratikleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme hedefini taşıyan İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı, Mimari Tasarım ve Kuram dersi kapsamında 20.yüzyıl mimarlık düşüncesine ve üretimine yön veren farklı kavrayışların açılımlarıyla tartışılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla her hafta ayrı bir başlık altında bir konuya odaklanılacak olan derste, gerek mimarlık gerekse de farklı disiplinlerden davet edilecek konuşmacılarla ve okuma metinleri üzerinden geliştirilecek tartışmalarla odağa alınan konuların farklı açılımlarıyla irdelenmesi beklenmektedir.

Koordinatörleri
Özlem Berber Özkendirci
Belkıs Uluoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024