Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 502 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Tasarım ve Kuram
İngilizce Architecture/Design/Theory
Dersin Kodu
MTS 502 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Özlem Berber Özkendirci
Belkıs Uluoğlu
Dersin Amaçları - Mimarlığı ve mimari düşünceyi kapsamlı / genel / yaygın olarak ele alacak biçimde farklı kuramsal yaklaşımların anlaşılmasını sağlamak.
- Bilimsel, mesleki, ve entelektüel bağlamda sorgulama, analiz ve yorumlama kapasitesi kazandırmak.
Dersin Tanımı Kuramsal bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme, yeni bilgi üretebilme ve mimarlık ile ilgili düşünce ve pratikleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme hedefini taşıyan İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı, Mimari Tasarım ve Kuram dersi kapsamında 20.yüzyıl mimarlık düşüncesine ve üretimine yön veren farklı kavrayışların açılımlarıyla tartışılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla her hafta ayrı bir başlık altında bir konuya odaklanılacak olan derste, gerek mimarlık gerekse de farklı disiplinlerden davet edilecek konuşmacılarla ve okuma metinleri üzerinden geliştirilecek tartışmalarla odağa alınan konuların farklı açılımlarıyla irdelenmesi beklenmektedir.
Dersin Çıktıları - Disiplinlerarası kuramsal etkileşimi kavrayabilme,
- Kuramsal bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme, yeni bilgiler üretebilme ve eleştirel yaklaşım geliştirebilme,
- Kuramsal çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
- Kuramsal araştırmalarda ve veri toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme becerisi kazanma,
- Bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı -
Diğer Referanslar -
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022