Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KOM 615E - dağtık parametreli sistemlerin modellenmesi ve kontrolü
 

KOM 615E - dağtık parametreli sistemlerin modellenmesi ve kontrolü

Dersin Amaçları

1. Lineer operatörlerin yarı-gruplarının ve özelliklerinin kavranması
2. Doğrusal olmayan yarı-gruplar, kararlılık ve değişmezlik ilkeleri ile ilgili ileri yöntemlerin,
önemli teoremlerin ve ispat yöntemlerinin öğrenilmesi ve yorumlanması.
3. PDE'lere analitik çözümler ile ilgili ileri yöntemlerin, önemli teoremlerin ve ispat
yöntemlerinin öğrenilmesi ve yorumlanması.
4. Sınır kontrol, gözlemci tasarımı ve doğrusal olmayan kontrol teknikleri ile ilgili ileri control
yöntemlerin, önemli teoremlerin ve ispat yöntemlerinin öğrenilmesi ve yorumlanması.
5. DPS'lerde sayısal yöntemler hakkında güncel araştırma yönergelerinin edinilmesi. Ayrıca,
yazılı ya da sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

Dersin Tanımı

Dağıtılmış parametreli sistemlere giriş, Biyolojide, mekanik veya elektrik mühendisliğinde,
iletişimde, ulaşımda, gibi pek çok alanda ortaya çıkan fiziksel dinamik sistemlerin geniş bir
sınıfının tanıtılması, Dağıtılmış parametreli sistemlerin, kısmi diferansiyel denklemlerle(PDE)
matematiksel olarak modellenmesi, PDE denklem takımlarının analitik ve nümerik çözümü, PDE
modellerinin analizi, sınır denetleyicisi ve gözlemleyici tasarımı, benzetimi

Koordinatörleri
Mustafa Doğan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024