Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JFM 505E - Yer Kabuğunun Fiziği ve Yapısı
 

JFM 505E - Yer Kabuğunun Fiziği ve Yapısı

Dersin Amaçları

1. Yerkabuğu ve üst manto’nun fiziksel ve yapısal özellikleri ile ilgili jeofizik çalışmalardan üretilen güncel ve derinlemesine bilgileri aktif öğrenme yöntemleri ile kazandırmak.
2. Türkiye ve civarına ait yerkabuğu ve üst manto ile ilgili yaklaşık son 10 yılda yayınlanmış (SCI) çalışmaları araştırma ve eleştirel bakış açısıyla bu çalışmaları değerlendirme becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır.

Dersin Tanımı

Okyanus ve kıtasal kabuğun ve üst mantonun evrimi.
Okyanus ve kıtasal kabuğun ve üst mantonun fiziksel özellikleri ve yapısı.
Okyanus ve kıtasal kabuk ve üst manto kayaçlarının petrolojik özellikleri.
Okyanus ve kıtasal kabuk yapılarının fiziksel ve yapısal özelliklerine göre sınıflandırılması.
Okyanus ve kıtasal kabuğa ait tektonik yapılar ve Mohorovicic süreksizliği için örnekler.

Koordinatörleri
Emine Aysun Güney
Emine Aysun Güney
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023