Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JFM 505E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yer Kabuğunun Fiziği ve Yapısı
İngilizce Physics&Strc.of the EarthCrust
Dersin Kodu
JFM 505E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Aysun Güney
Emine Aysun Güney
Dersin Amaçları 1. Yerkabuğu ve üst manto’nun fiziksel ve yapısal özellikleri ile ilgili jeofizik çalışmalardan üretilen güncel ve derinlemesine bilgileri aktif öğrenme yöntemleri ile kazandırmak.
2. Türkiye ve civarına ait yerkabuğu ve üst manto ile ilgili yaklaşık son 10 yılda yayınlanmış (SCI) çalışmaları araştırma ve eleştirel bakış açısıyla bu çalışmaları değerlendirme becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır.
Dersin Tanımı Okyanus ve kıtasal kabuğun ve üst mantonun evrimi.
Okyanus ve kıtasal kabuğun ve üst mantonun fiziksel özellikleri ve yapısı.
Okyanus ve kıtasal kabuk ve üst manto kayaçlarının petrolojik özellikleri.
Okyanus ve kıtasal kabuk yapılarının fiziksel ve yapısal özelliklerine göre sınıflandırılması.
Okyanus ve kıtasal kabuğa ait tektonik yapılar ve Mohorovicic süreksizliği için örnekler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. Yer kabuğu ve üst mantosunun fiziksel ve yapısal özellikleri konusundaki lisans bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve konu ile ilişkili disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme (~JFM-YL- Program Çıktı-1- BİLGİ)
II. Yer kabuğu ve üst mantosunun fiziksel ve yapısal özellikleri konusundaki uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (~JFM-YL- Program Çıktı-3- BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME, SORUMLULUK ALABİLME VE ÖĞRENMESİNİ YÖNLENDİREBİLME)
III. Yer kabuğu ve üst mantosunun fiziksel ve yapısal özellikleri konusundaki güncel gelişmeleri sistemli bir şekilde alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde bir yabancı dilde aktarabilme (~JFM-YL-Program Çıktı-4-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK)
IV. Dersle ilgili sınıf içi ve dışı etkinliklerinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (~ JFM-YL- Program Çıktı-6-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK)
V. Yer kabuğu ve üst mantosunun fiziksel ve yapısal özellikleri konusunda Türkiye ve civarında ileride yapılabilecek çalışmalar için öneriler getirebilme, yazılı ve sözlü sunumlarda bilimsel ve etik değerleri gözetme ve bu değerleri öğretebilme ( ~JFM-YL- Program Çıktı-7-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK)
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Bott, M.H.P., 1982, The interior of the Earth: its structure, constitution and evolution, Elsevier, Press.
2. Condie, K.C., 1989, Plate Tectonics and Crustal Evolution, Pergamon Press.
3. Fowler, C.M.R., 2005, The Solid Earth : An introduction to Global Geophysics, Cambridge University Press.
4. Meissner, R., 1986, The continental crust: A geophysical approach, Academic Press.
5. Lillie, R., 1999, Whole Earth Geophysics, Prentice Hall, Inc.
Diğer Referanslar SCI Journals in geophysics, geology, tectonophysics
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021