Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 537 - Mimari Tasarım Süreç.&Etkil.
 

MTS 537 - Mimari Tasarım Süreç.&Etkil.

Dersin Amaçları

1. Mimari tasarım süreci ile etkileşimde olan konuları (zeka, bellek, bilgi, problem çözme,
yaratıcılık, bilişim,...) birbirleriyle ilişkileri açısından tartışmak;
2. Mimari tasarım sürecine dahil olan farklı araç ve medyalar konusunda farkındalık yaratmak;
3. Sayısal tasarım ve bilgi teknolojilerine paralel olarak deneyimlenen güncel tasarım
süreçlerini incelemek ve tartışmak;
4. Deneysel tasarım süreçlerini ve potansiyellerini örnekler üzerinden incelemek;
5. Bugünün interdisipliner ortamında farklı ölçek ve içerikteki disiplinler (psikoloji, biliş bilimleri,
moda, grafik tasarım, yönetim bilimleri) ile mimarlık arasındaki etkileşimleri, tasarım süreci ve
ürün üzerinden tartışmak.

Dersin Tanımı

Tasarım süreci, araçları ve etkileşimlerinin tartışılması; tasarım süreci-tasarım bilgisi ve yaratıcılık
arasındaki potansiyellerin irdelenmesi; deneysel tasarım süreçlerinin tartışılması; güncel
mimarlık araştırmaları ile etkileşimde olan disiplinlerin, stratejileri ve üretim süreçlerinin
analizleri üzerine araştırma, veri toplama, tartışma ve yazılı-görsel üretimlerin gerçekleştirilmesi.

Koordinatörleri
Nurbin Paker Kahvecioğlu
Meltem Aksoy
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024