Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 537 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Tasarım Süreç.&Etkil.
İngilizce Architectural Design Processes and Interactions
Dersin Kodu
MTS 537 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nurbin Paker Kahvecioğlu
Meltem Aksoy
Dersin Amaçları 1. Mimari tasarım süreci ile etkileşimde olan konuları (zeka, bellek, bilgi, problem çözme,
yaratıcılık, bilişim,...) birbirleriyle ilişkileri açısından tartışmak;
2. Mimari tasarım sürecine dahil olan farklı araç ve medyalar konusunda farkındalık yaratmak;
3. Sayısal tasarım ve bilgi teknolojilerine paralel olarak deneyimlenen güncel tasarım
süreçlerini incelemek ve tartışmak;
4. Deneysel tasarım süreçlerini ve potansiyellerini örnekler üzerinden incelemek;
5. Bugünün interdisipliner ortamında farklı ölçek ve içerikteki disiplinler (psikoloji, biliş bilimleri,
moda, grafik tasarım, yönetim bilimleri) ile mimarlık arasındaki etkileşimleri, tasarım süreci ve
ürün üzerinden tartışmak.
Dersin Tanımı Tasarım süreci, araçları ve etkileşimlerinin tartışılması; tasarım süreci-tasarım bilgisi ve yaratıcılık
arasındaki potansiyellerin irdelenmesi; deneysel tasarım süreçlerinin tartışılması; güncel
mimarlık araştırmaları ile etkileşimde olan disiplinlerin, stratejileri ve üretim süreçlerinin
analizleri üzerine araştırma, veri toplama, tartışma ve yazılı-görsel üretimlerin gerçekleştirilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri, aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve
yetkinlik kazanırlar;
1. Tasarım süreci ile etkileşimde olan kavramları ve aralarındaki ilişkileri tanımlama;
2. Mimarlık araştırmaları ile etkileşimde olan disiplinlerin, stratejileri ve üretim süreçlerinin
analizleri üzerine çalışma;
3. Tasarım sürecine dahil olan güncel araç, model ve ortamları irdeleme;
4. Farklı tasarım pratikleri üzerinden analiz ve değerlendirmeler yapabilme;
5. Farklı disiplinler arasındaki benzer üretimler üzerine karşılaştırmalı değerlendirmeler
yapabilme;
6. Mimarlık disiplini ve pratiğindeki yeni potansiyeller konusunda farkındalık kazanma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021