Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KOM 505E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Giriş, rastlantı değişkeni kavramı ve sınıflandırılması
2 Dağılım fonksiyonları, olasılık ve yoğunluk fonksiyonları
3 Çok boyutlu rastlantı değişkenleri ve birleşik dağılımlar
4 Rastlantı değişkenlerinin fonksiyonları, koşullu dağılımlar
5 Beklenen değer ve momentler, moment üreten fonksiyon ve karakteristik fonksiyon, koşullu beklenen değer ve momentler
6 Ayrık olasılık dağılımları (Bernoulli, binom, multinom, negative binom, geometrik, hipergeometrik dağılımlar)
7 Ayrık olasılık dağılımları (Poisson dağılımı), sürekli olasılık dağılımları (uniform,üstel,Gauss dağılımları)
8 Sürekli olasılık dağılımları (Erlang, Cauchy,Gamma, Laplace ve diğerleri), büyük sayılar yasası ve merkezi limit teoremi
9 Rastlantı süreci ve ilişkin fonksiyonlar (Dağılım, korelasyon, kovaryans fonksiyonları)
10 Durağan, bağımsız, bağımsız durağan artımları olan süreçler
11 Poisson Süreci, Wiener süreci
12 Gauss süreci , Markov süreci
13 Rastlantısal süreklilik, türev ve integral kavramları
14 Güç spectrumu kavramı
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020