Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 519E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Mühendislik Matematiği
İngilizce Advanced Engineering Mathematics
Dersin Kodu
PET 519E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gürşat Altun
Dersin Amaçları 1. Petrol ve doğal gaz ve jeotermal mühendisliğinde karşılaşılan mühendislik problemlerine özel vurgu ile mühendislik için gerekli ileri düzeyde matematiksel kavram, teori ve metotları öğretmek.

2. Öğrencilerin kendi mühendislik alanlarında karşılaştıkları problemleri çözümlemede gerekli olan ileri düzeyde hem analitik hem de sayısal çözümleme yöntemlerinin kullanımına ait temel anlayışı geliştirmek.
Dersin Tanımı Matematiksel ön bilgiler (vektör/matris kavramları, adi differansiyel ve kısmi diferansiyel denklem kavramları); Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde karşılaşılan temel model denklemleri (süreklilik, diffüzyon, konveksiyon-dispersiyon denklemi tek ve çok fazlı akış için), 1-B, 2-B ve 3-B kısmi differansiyel denklemlerin çözümlenmesinde değişken ayrışım, Fourier ve Laplace dönüşüm yöntemlerinin uygulamaları; 1-B, 2-B ve 3-B akış problemlerine ait kısmi diferansiyel denklemlerin çözümlenmesinde sayısal yöntemler (sonlu farklar yöntemi); Doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemleri ile parametre kestirimi (en küçük kareler, en küçük mutlak değer yöntemleri).
Dersin Çıktıları İleri düzey mühendislik matematiği temel bilgi ve kavramları,

Genelde mühendislik, özelde petrol, doğal gaz ve jeotermal mühendisliği problemlerinin temel fiziksel prensiplerden hareketle matematiksel denklem takımları şekilde formüle edilmesini,

Başlangıç ve sınır koşul tipleri ve matematiksel olarak tanımlanmasını

Başlangıç, sınır değer ve başlangıç sınır değer problemlerinin analitik yöntemlerle çözümlenmesini,

Başlangıç, sınır değer ve başlangıç sınır değer problemlerinin sayısal yöntemlerle çözümlenmesini,

Doğrusal ve doğrusal olmayan parametre kestirim ve optimizasyon problemleri.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Kreyszig, E. (2011). Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, Inc., New York (tenth edition).
Diğer Referanslar Strang, G. (1986). Introduction to Applied Mathematics, Wellesley-Cambrige Press, Wellesly, Massachusetts.

Haberman, R. (1987). Elementary Applied Partial Differential Equations, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (second edition).

Farlow, S. J. (1982). Partial Differential Equations for Scientist and Engineers, John Wiley & Sons, Inc., New York.

Churchill R. V. (1972). Operational Mathematics, McGraw-Hill Book Co., New York, (third edition).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022