Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 622 - Konut ve Değişim
 

MTS 622 - Konut ve Değişim

Dersin Amaçları

1. Konut ve sosyal degˆis¸im teorilerinin bilimsel temelini aras¸tırmak,
2. O¨gˆrencilere bilimsel aras¸tırma becerisi kazandırmak
3. Konut ve ic¸inde bulundugˆu kentin degˆis¸imin nasıl gerc¸ekles¸tigˆi konusunu
irdelemek ve ilerde nasıl gelis¸ebilecegˆi konusunda o¨ngo¨ru¨lerde bulunabilmek

Dersin Tanımı

Ders ev, konut, sosyal degˆis¸me, kent kavramları ve tanımları, Konut kuramlarının tarihsel gelis¸imi, Sosyo-ku¨ltu¨rel degˆis¸im kuramları, modernles¸me, go¨c¸ ve gecekondu kuramları, konut, kent ve bellek c¸alıs¸maları, konutun anlamı, konut, kent ve gu¨ndelik yas¸am, do¨nu¨s¸u¨m, soylulas¸tırma, ku¨reselles¸me, ayrıs¸ma, tu¨ketim, kapalı konut yerles¸meleri konularını ic¸erir.

Koordinatörleri
Gülçin Pulat Gökmen
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024